Varför välja Lowell?

Lowell är en av Europas största aktörer inom kredithantering och inkassotjänster. Vi erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster. När du väljer Lowell som din inkassopartner kan vi erbjuda dig: