Whistleblowing

Whistleblowing

Lowell kan nu informera om möjligheten att visselblåsa enligt EU direktiv och svensk lag.

Lowell har valt systemleverantören EQS och deras visselblåsarsystem BKMS. Systemet är certifierat och en av de mest säkra Whistleblowing systemen på marknaden och uppfyller alla krav från EU direktivet.

I ett första steg lanserar vi informationen och texterna i visselblåsarkanalen på engelska för att sedan kunna erbjuda information och text i kanalen på de nordiska språken. En visselblåsare har trots att kanalen lanseras på engelska möjligheten att skriva och kommunicera på sitt nationella språk.

Utöver visselblåsarkanalen går det även att visselblåsa på andra sätt, så som brev eller fysiskt möte. Instruktioner för hur du går tillväga finns i Whistleblowing Procedure.

För att nå den interna visselblåsarkanalen vänligen använd denna länk:

https://www.bkms-system.com/lowell-nordics

Vänligen notera att det rekommenderas att ni antingen kopierar länken eller skriver in den direkt i webbläsaren.

Rapportera till myndighet
Även om Lowell uppmuntrar att visselblåsa via den interna kanalen, går det även att visselblåsa externt till myndigheter. Olika myndigheter har olika ansvarsområden. En fullständig lista över myndigheter och deras respektive ansvarsområde kan hittas här.

Ansvarig myndighet för tillsyn enligt visselblåsarlagen är Arbetsmiljöverket. För att nå den information som finns tillgänglig vänligen gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida för att få mer vägledning och information om möjligheterna att visselblåsa via Arbetsmiljöverket.

Anmälan om missförhållanden inom Arbetsmiljöverket - Arbetsmiljöverket (av.se)

För att nå Arbetsmiljöverkets visselblåsarkanal, vänligen använd denna länk:

https://whistleblowing.crdprotection.com/arbetsmiljoverket/

Rapportera till EU:s institutioner, organ eller byråer
Du kan rapportera missförhållanden till EU:s institutioner, organ och byråer genom att följa de förfaranden som gäller för respektive rapporteringskanal. Här kan du se en komplett lista över EU:s institutioner, organ och byråer.

Till exempel kan du rapportera till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

;