Om Lowell

Lowell är en av Europas största aktörer inom kredithantering och inkassotjänster. Företaget grundades i Storbritannien 2004, men i Norden sträcker sig vårt arv och erfarenhet över ett hundra år tillbaka i tiden då vi var pionjärer för branschen.

Om Lowell

Lowell Sverige, tidigare Lindorff, är tillsammans med våra systerföretag i Danmark och Finland, samt tidigare Intrum Justitia i Norge, en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018.

Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

I Sverige har Lowell kontor i Stockholm och Göteborg med totalt 200 anställda. Hela Lowell-koncernen har 3 600 anställda varav 1 000 har hemvist i Norden. 

Mer information om Lowell hittar du på Lowell.com  

Vi arbetar för att krediter ska fungera bättre - för alla.

Dagens samhälle och en modern ekonomi bygger på möjligheten att ställa ut och ta krediter. Det ger företag flexibilitet och möjlighet att utvecklas och växa, men när kreditcykeln inte fungerar som den ska kan det istället åstadkomma problem för såväl företagens tillväxt som privatpersoners ekonomi. Lowell har en viktig roll i att säkra att betalningar går smidigare, genom att skapa en trygg, förutsägbar och välfungerande kreditmarknad. Vi drivs av att få krediter att fungera bättre för alla, såväl för företag som för deras kunder. 

Vi vet att företagens största tillgång är deras kunder. När vi får ett företags förtroende är vårt fokus alltid att företaget ska få betalt samtidigt som vi värnar deras kunder genom att hitta individuella lösningar som gör att de kan betala och på sikt komma tillbaka som betalande kunder och med en bättre privatekonomi.  

 

Våra värderingar

Lowell vilar på en stark värdegrund som är basen i allt vi gör. Denna värdegrund sammanfattas i våra fem värderingar som återspeglas i hur vi utför vår dagliga verksamhet och hur vi fattar beslut för att bidra till en hållbar och långsiktig ekonomi – för såväl företag som för deras kunder.

Pioneering: Vi säkerställer framgång genom att vara nytänkande och snabbrörliga. Vi utvecklar lösningar och ligger i framkant inom analys vilket bidrar till bättre beslut.

Ambition: Vi strävar efter att vara bäst och en del av detta är att ständigt identifiera nya vägar och metoder för att förse våra kunder med specifika lösningar.

Compassion: Vi värnar om både våra kunder och deras kunder och ser därför till individens behov och den personliga situationen bakom varje ärende.

Excellence: Vi arbetar tillsammans för att våra kunder ska få förbättrade ekonomiska förutsättningar genom stabila kassaflöden och skapa bästa möjliga resultat – för alla parter och i allt vi gör.

Responsibility: Vi får och vinner förtroende genom att alltid vara transparenta, pålitliga och korrekta.

;