Hos Lowell har du alltid uppdaterad status på dina ärenden

När du är kund hos Lowell vill vi att du ska känna att du har kontroll och överblick över dina fordringar.

Genom våra digitala självbetjäningssystem kan du och ditt företag enkelt och snabbt få tillgång till tydliga och lättförståeliga rapporter och nyckeltal för att underlätta kassaflödesprognoser.

 

Lowell Access

  • Ger dig en helhetsbild över företagets fordringar.
  • Här kan du närsomhelst ta fram rapporter som hjälper dig och ditt företag att analysera operativa förändringar och ändrade betalningsbeteenden och agera utefter det.  
  • Med hjälp av Lowell Access dashboard kan du skräddarsy nyckeltal för att ta fram olika beslutsunderlag, söka kreditinformation och jämföra data för att lättare förutse utvecklingen av kreditförluster.  

Via Lowell Access samlar vi även kontinuerligt in feedback från våra kunder. Lowell Access är en nordisk lösning och därmed anpassat både för lokala marknaden och nordiska rapporteringsunderlag.

Behöver du hjälp så finns Lowells experter tillgängliga för att hjälpa dig analysera din data så att du lättare kan förutse och minska dina kreditförluster.

Lowell Easy är en mobilanpassad variant av Lowell Access där företag och verksamheter har möjlighet att bli kunder digitalt för att snabbt och smidigt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav. Lowell Easy passar perfekt för det mindre företaget som har ett mindre antal fordringar. 

 

Uppmärksamma förändringar snabbare med Lowells informationstjänster

Med hjälp av vår informationstjänst, Portfolio Risk Analysis, kan ditt företag minska kreditförlusterna och öka försäljningen genom att fatta kreditbeslut som baseras på aktuell information. PRA-tjänsten är till för dig som önskar en mer djupgående analys av dina fordringar.  

Med uppdaterade data går det att förutse, övervaka och reagera på kundernas förändrade betalningsförmåga. Med denna information kan du anpassa påminnelse- och inkassoåtgärder efter kundernas specifika beteende och få fakturor betalda så snabbt som möjligt efter kundens förutsättningar. 

Detta kan vi erbjuda tack vare många års erfarenhet, egna experter inom inkasso och djupgående dataanalys. Lowell är specialiserade på kredithantering och finns här för att hjälpa ditt företag.  

 

Fatta effektiva kreditbeslut med aktuell information