Hero image
Lowell arbetar för en mer välfungerande kreditmarknad.

Vårt samhällsansvar

Vi vet hur sårbar ekonomin kan vara, och hur många som mår dåligt över att leva med en otrygg ekonomi. Därför vill vi bidra till ett samhälle där fler vågar prata om sina ekonomiska problem och färre hamnar i en överskuldsättning.

Stoppa överskuldsättningen

Just nu har 400 000 svenskar ärenden hos Kronofogden och skulderna ökar i en oroväckande takt. Varje dag pratar vi på Lowell med människor som hamnat i överskuldsättning som är svår att komma ur. Här hittar du våra idéer, tankar och förslag på hur vi kan vända trenden för att skapa ett hållbart kreditsamhälle.

Läs mer här.


Inslag om överskuldsättning

I dagens program av Vaken med P3 & P4 får vi höra Lowells chefsjurist, Susanna Maras, förklara vad du kan göra för att förbättra din egna ekonomiska situation. Inslaget är ett fortsatt steg i vår kamp för att hjälpa till att bryta trenden med växande överskuldsättning.

Spola fram 5h och 42 min för att lyssna på inslaget om överskuldsättning!


Överskuldsättningspodden

I Överskuldsättningspodden blandar vi intervjuer med olika experter inom branschen, konkreta tips för dig som har hamnat i ekonomiska svårigheter och våra förslag till lösningar för att vända trenden.

Lyssna och följ oss på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.


Ekonomisk ohälsa

Att leva med små marginaler i ekonomin är ofta en orsak till stress och oro, som har en negativ påverkan på hälsan, sömnen och även på nära relationer till familj och vänner. Tyvärr är ekonomiska problem ofta förknippat med skamkänslor på grund av en stigmatisering kring ekonomiska problem. Det gör att många inte vill prata om sina problem och inte heller be om hjälp. Med den här rapporten vill Lowell att fler ska få förståelse för hur det är att leva med en utsatt ekonomi, och bidra till en minskad stigmatisering av ekonomiska problem.  

I vår rapport om ekonomisk ohälsa kan du bland annat läsa om: 

  • Privatekonomins påverkan på livskvalitet och hälsa.
  • Hur tysthetskultur kring privatekonomi bidrar till stigmatiseringen och skam. 
  • Hur sociala medier och influencers  bidrar till överkonsumtion och skuldsättning.

Läs mer här. 


Vill du vara med och bidra till en sundare kreditmarknad?

Vi på Lowell tror att ett samarbete mellan bransch, beslutsfattare och myndigheter är vägen framåt. Kontakta gärna oss om du vill samarbeta för en bättre kreditmarknad.

/media/111078/fredrik.png

Fredrik Skärheden
Marketing & Communications Director