Etisk satsning ger kunder konkurrensfördel

Skilsmässa, sjukdom och arbetslöshet. Detta är några av de vanligaste anledningarna till att konsumenter får svårt att betala räkningarna. Detta är dessutom situationer där många kan känna sig extra utsatta vilket gör det extra viktigt att anlita en inkassopartner som agerar mer etiskt och moraliskt än lagen föreskriver. När så sker, ökar chansen för dig som företag att få tillbaka konsumenten som kund.

- Vårt företag startades just för att vi såg att inkassobranschen borde agera mer hållbart och etiskt. Med tiden har dessutom fokus på etik och moral blivit en konkurrensfördel, säger Margareta Lindahl Gelin, chef för risk och regelefterlevnad på Lowell i Norden.  

Att det ställs allt högre krav på att företag och organisationer har en etisk kompass är en trend som har vuxit sig allt starkare under de senaste tjugo åren.

-Kunder röstar i allt större utsträckning med fötterna och du som företag förväntas ta ansvar för alla dina underleverantörer. Detta gör att du behöver vara väldigt noggrann i valet av leverantör. inte minst när det gäller inkasso, som hanterar kunder i ofta känsliga situationer, fortsätter Lindahl Gelin.

Om det inte går att kontrollera att inkassobolaget lever som de lär, finns risken att det bara är tomma ord, så välj en partner som kan bevisa att de lever som de lär.

Ett arbete med flera horisonter 

För att möta de krav som redan idag ställs, arbetar Margareta och hennes team kontinuerligt med att följa upp och säkerställa att bolaget lever upp till de kravs som ställs på dem som inkassobolag - både i form av regler från myndigheter men också de höga krav som finns på gott uppförande och en etisk kompass.  Centrala processer och beteenden kontrolleras och dokumenteras.  

- Det är ett av mina bästa råd till dig som ska välja inkassopartner. Om det inte går att kontrollera att inkassobolaget lever som de lär, finns risken att det bara är tomma ord, så välj en partner som kan bevisa att de lever som de lär.   

Men det är inte bara regler och krav här och nu som noggrant identifieras. Även kommande och tänkbara regelförändringar identifieras och analyseras. Dessutom kartläggs tänkbara kommande moraliska och etiska förväntningar som kan ställas på organisationer i situationer som exempelvis pandemi eller lågkonjunktur. Bolagets lista av kunder har hjälpt dem att vässa sina processer.   

- Vi jobbar med några av de största företagen och institutionerna i Norden. Det här rör sig om organisationer med höga krav på såväl regelefterlevnad som etiskt beteende. Vi identifierar kontinuerligt troliga framtida krav och ser till att både vi och våra kunder är väl förberedda. Detta ger de som anlitar oss en konkurrensfördel, säger Lindahl Gelin.

 

Värderingar centrala 

Så hur gör satsningen på ett beteende som går bortom traditionella krav på regelefterlevnad Lowell till ett bättre inkassobolag?

–  Hos oss är det tydligt vart etiska gränser går och hur vi beter oss i olika situationer. Vi har regelbundna träningar alla anställda går. Dessutom har vi kundombudsmän som har till jobb att se vårt arbete från kundens perspektiv avslutar Gelin Lindahl.