Effektivare kassaflöde, mindre kreditförluster

Genom att outsourca inkassohanteringen kan ditt företag effektivt förbättra kassaflödet och få mer tid att fokusera på den egna verksamheten.

Med Lowells kostnadseffektiva påminnelse- och inkassotjänster kan du hantera ditt företags förfallna fakturor på ett effektivt sätt.

För bolagets kassaflöde har snabba åtgärder från första påminnelsen en betydande inverkan. Till exempel, om en fordran på 2 MSEK överförs till inkasso 10 dagar tidigare, så inkommer 100 000 SEK i kassaflöde 30 dagar tidigare. 

Vi vet också att med hjälp av snabba påminnelser och inkassoåtgärder är det möjligt att påverka kundernas betalningsbeteende. Våra experter överväger varje enskild betalares situation och hittar lämpliga betalningslösningar. Med hjälp av individuella åtgärder betalas fakturor snabbare och kundnöjdheten bibehålls.

​Läs mer

 

Hur fungerar inkassoprocessen?  

Lowells inkassotjänster omfattar alla stadier av inkasso, från betalningspåminnelser till frivilliga överenskommelser, summarisk process och juridisk hantering såväl som bevakning av fordringar.

 

Frivillig lösning

Om en faktura inte betalas senast på förfallodagen påbörjas inkasso med en betalningspåminnelse. Kunden kan bli påmind via digitala kanaler, såväl som via brev, sms och telefon. En tidig reaktion på en obetald faktura omedelbart efter förfallodagen är det bästa sättet att få betalt för förfallna fordringar.  

Målet med en frivillig lösning är att få sin skuld betald inom rimlig tid med ett betalningsupplägg som passar alla parter.

Om fakturan inte betalas trots påminnelsen skickas ett inkassokrav till kunden. Syftet är att kunden ska betala sin skuld eller ta kontakt med Lowell för att nå en överenskommelse.

 

Summarisk process

Om fakturan inte betalas frivilligt utvärderar Lowell möjligheten att lyckas genom en summarisk process. Målet med den är att få ett rättsligt underlag som kan användas för att inkassera fordringen genom utmätning. Lowells inkassotjänster inkluderar att hantera en summarisk process i sin helhet och även kommunikationen med Kronofogden.

 

Bevakning 

En fordran kan läggas på bevakning om vi på Lowell gör bedömningen att kunden inte har betalningsförmåga.

En fordran kan även hamna på bevakning om den återlämnas från Kronofogden som gör en bedömning om hinder p.g.a. kundens svaga betalningsförmåga.

Syftet med bevakning hos Lowell är att få till stånd en frivillig betalning för att lösa en i vissa fall långvarig skuldsituation. Under bevakningen kontaktar Lowell er kund kontinuerligt för att nå en överenskommelse om betalning. Vi utför också regelbundna kreditkontroller i syftet att följa upp hur den ekonomiska situationen för kunden utvecklas.

Vi möter varje kund med respekt och medmänsklighet och hjälper dem att få ordning på sin ekonomi. Att en faktura lämnas vidare till inkasso betyder inte slutet på kundrelationen.