Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s nya regler för behandling av personuppgifter (GDPR). Den syftar i korthet till att ge individer starkare skydd och respekt för deras integritet. För oss på Lowell är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss. Vi är måna om att du som är i kontakt med oss, antingen för att du har en skuld eller om du är ett företag som använder våra tjänster, ska få den bästa upplevelsen. Vi behöver därför dina personuppgifter för att du ska få så smidig hjälp som möjligt och få information om våra tjänster.
För dig som har en skuld hos oss

Lowell Sverige hanterar inkassoärenden, antingen för att vår uppdragsgivare (din avtalspart) överlämnat ärendet till oss för fortsatt hantering, eller för att vi förvärvat fordran från den du ursprungligen ingick avtalet med.
 
Lowell är personuppgiftsansvarig för samtliga inkassoärenden och behandlar personuppgifter om dig för det övergripande syftet att på ett effektivt sätt uppnå betalning, annan fullgörelse och för att kunna genomföra andra uppdrag som hör till vår verksamhet.

 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

För dig som får marknadsföring från oss

Vi på Lowell skickar regelbundet ut information om våra produkter och tjänster samt bjuder in till seminarium. Utskicken är framförallt riktad till företag och personal vid sådana företag som är intresserade av eller redan använder Lowells tjänster. Via länken nedan kan du som lämnat uppgifter till Lowell, så vi kan hålla dig informerad om våra tjänster och erbjudanden, läsa  vilka personuppgifter vi samlar in om dig, hur dessa används och vilka rättigheter du har. 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

För dig som är leverantör eller samarbetspartner till oss

Lowell behandlar personuppgifter om dig som är anställd hos våra presumtiva kunder, kunder och leverantörer. Syftet är att vi ska kunna ingå, administrera eller fullgöra en avtalsrelation med din arbetsgivare. Läs mer om vilka personuppgifter vi behandlar samt vilka rättigheter du har.  

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

För dig som söker jobb hos oss

Lowell behandlar bara personuppgifter om det finns en rättslig grund för behandlingen. Nedan anges den rättsliga grunden för hur och varför Lowell behandlar dina personuppgifter i samband med din jobbansökan.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Lowell Sverige hanterar inkassoärenden, antingen för att vår uppdragsgivare (din avtalspart) överlämnat ärendet till oss för fortsatt hantering, eller för att vi förvärvat fordran från den du ursprungligen ingick avtalet med.
 
Lowell är personuppgiftsansvarig för samtliga inkassoärenden och behandlar personuppgifter om dig för det övergripande syftet att på ett effektivt sätt uppnå betalning, annan fullgörelse och för att kunna genomföra andra uppdrag som hör till vår verksamhet.

 

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

;