Säkra värdet på era NPL-portföljer

Lowell är det första kredithanteringsbolaget i Norden som ingår ett strategiskt partnerskap för att hantera de utmaningar som NPE Backstop-regleringen medför. Samarbetet innebär en banbrytande lösning för finansinstitut som vill frigöra kapital som påverkas av förordningen, och visar på Lowells engagemang för att hålla sig i framkant inom branschen.

Att navigera i NPE Backstop-förordningen

NPE Backstop-förordningen, som gäller från oktober 2022, föreskriver att banker från sin kapitalbas ska dra av det återstående bokförda värdet av förfallna lån utan säkerhet som utfärdats efter april 2019. Denna förordning omfattar alla europeiska banker och har en betydande inverkan på avkastningen på eget kapital för berörda NPL-portföljer.

I

Innovativt tillvägagångssätt

Lowell är det första kredithanteringsbolaget i Norden som tar sig an de utmaningar som NPE Backstop innebär. I slutet av november tillkännagav Lowell och Resurs Bank en saminvestering och ett partnerskap som optimerar Resurs avkastning på eget kapital och inkluderar Resurs Banks nordiska NPL-portföljer som omfattas av förordningen. Samarbetet, som omfattar en värdepapperisering av 1,2 miljarder kronor i nödlidande lån, syftar till att stärka Resurs Banks kapitalposition genom en kapitalavlastning på 900 miljoner kronor. "Vi är stolta över att vara pionjärer i den här typen av partnerskap", säger Morten Engelbaek, Chief Commercial Officer på Lowell. Genom att förvalta och driva in skulderna gör Lowell det möjligt för bankerna att fokusera på sina kärnkompetenser.

På Lowell vet vi hur man anpassar sig och hittar lösningar när nya regler och förordningar slår igenom på finansmarknaden.

"Vi håller oss alltid uppdaterade om nya regler och förordningar och vill hitta den bästa lösningen för våra kunder", fortsätter Engelbaek. "Den här gången, när den nya förordningen för NPE Backstop träder i kraft, är vi glada över att vara det första kredithanteringsbolaget i Norden som saminvesterar och skapar ett partnerskap med en kund där kunden frigör kapital. Vi sköter service och inkassering av skulderna. Det är en win-win-situation där banken fokuserar på det de är bra på, och vi driver in skulderna".

Det framgångsrika samarbetet med Resurs Bank skapar ett prejudikat för framtida partnerskap. Lowells förmåga att anpassa sig till nya branschregler positionerar företaget som en pålitlig partner för banker som står inför liknande utmaningar.

Öppna för fler partnerskap 

Det strategiska partnerskapet mellan Lowell och Resurs Bank är en viktig milstolpe som visar hur effektivt det är att anpassa sig till nya regelverk. Transaktionen optimerar kapitalhanteringen för Resurs och stärker Lowells position som ledande inom kredithanteringstjänster. De ömsesidiga fördelar som uppnås genom detta samarbete skapar förutsättningar för framtida branschutveckling och partnerskap. "Vi är öppna för en dialog med andra finansiella institutioner i samma situation för att hitta lösningar, så kontakta oss om du vill veta hur vi skulle kunna lösa era problem", avslutar Engelbaek.