Lowells företagserbjudande. Vi hjälper dig att få betalt och minska riskerna.


Vi har uppdaterat
vår logotyp
Läs mer här Ok, jag förstår
Nytt på bloggen 18 november

Ekonomisk ohälsa - orsaker och åtgärder

I juni släppte vi vår rapport om ekonomisk ohälsa. Vi samlade de personer som deltagit som experter och sakkunniga i rapporten, för en diskussion kring orsaker till ekonomisk ohälsa och hur vi kan arbeta förebyggande i tidig ålder.

Läs mer
Nytt på bloggen 12 november

Non-performing loans i EU på rekordlåg nivå

Europeiska bankmyndigheten EBA har nyligen släppt sin andra tematiska rapport om Non-Performing Loans i EU. I denna blogg reflekterar Magnus Lilja kring underliggande drivkrafter för minskningen av förfallna lån i Europa.

Läs mer
Nytt på bloggen 6 november

Nytt på bloggen 6 november

I Sverige är inkassoprocessen hårt reglerad både gällande vilka åtgärder som får vidtas, i vilken ordning detta ska ske, samt vilka avgifter som får tas ut. Företag kan själva hantera inkassoprocessen eller anlita ett inkassoombud. Hur går då inkassoprocessen till egentligen? Läs mer på vår blogg.

Läs mer
Nya digitala lösningar

Nya digitala lösningar

Under hösten 2019 arbetar vi med att utveckla flera nya digitala lösningar. Syftet med tjänsterna är att öka kassaflödet för er som uppdragsgivare och att skapa smidiga och lättillgängliga lösningar för era kunder. Målet är att vara den mest progressiva digitala aktören inom vår bransch, både när det gäller användarvänlighet och effektivitet.

Läs mer
Strategiska samarbeten

Strategiska samarbeten

Lowell samarbetar med allt ifrån stora väletablerade koncerner och medelstora företag till små snabbväxande bolag och startups. Med vår långa erfarenhet vet vi vad som krävs för att företag ska växa och skapa lönsamhet och stabila intäkter.

Läs mer