Vårt mål är att göra kredithantering enklare för alla!

Genom att anförtro era kredithanteringsärenden till en skicklig partner kan ert företag fokusera på er kärnverksamhet.

Informationstjänster

Lowells informationstjänster – uppmärksamma förändringar snabbare.

Fakturering och bokföringtjänster

Outsourcing av fakturering och bokföring effektiviserar ert kassaflöde.

Inkassotjänster

Vi hjälper dig att få betalt samtidigt som du bibehåller relationen med dina kunder.

Portföljköp

Att sälja era fordringar omvandlar kreditförluster till inkomst.

Kontakta oss företag

Vill du diskutera med våra säljare? Vi kontaktar dig gärna!

Läs mer

Lowell Blogg

Läs de senaste artiklarna på Lowells blogg.