Integritetspolicy

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy informerar vi dig om vår användning av dina personuppgifter som samlas in under ditt besök på någon av våra webbplatser.

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy informerar vi dig om vår användning av dina personuppgifter som samlas in under ditt besök på någon av våra webbplatser.

Dina personuppgifter kontrolleras ytterst av Lowell Group,registrerade i Leeds.   

Ett av syftena med vår webbplats är att informera dig om vilka vi är och vad vi gör. Vi kan komma att samla in personuppgifter (exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress) för att bättre kunna tillhandahålla dig nödvändiga tjänster eller information. Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

– För att besvara frågor eller önskemål som du skickar in.

– För att administrera eller på annat sätt handha våra rättigheter och skyldigheter med avseende på eventuella avtal du har med oss, eller i enlighet med avtal du har med våra klienter.

– För att kunna förutse och lösa eventuella problem med tjänster vi tillhandahåller dig.

– För att kunna skapa produkter eller tjänster som uppfyller dina behov.

För att optimera våra tjänster kan vi komma att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Av respekt för din integritet använder vi bara dina personuppgifter i detta syfte när du är medveten om det och vi begär ditt samtycke innan när så krävs. Vi kan också komma att använda dessa uppgifter för statistiska ändamål och forskning, men då i anonymiserat format.


Cookiepolicy

I likhet med de flesta interaktiva webbplatser använder vi cookies för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Cookies används för trafikövervakning och innehållsoptimering. I och med att du besöker vår webbplats godkänner du att vi använder dina personuppgifter i ovan syfte.


Villkor

Denna webbplats, inklusive innehåll samt val och disposition av innehåll på enskilda sidor eller samling av sidor, tillhör Lowell i sin helhet.

I och med att du använder www.Lowell.se godkänner du följande villkor:

Denna webbplats, inklusive innehåll samt val och disposition av innehåll på enskilda sidor eller samling av sidor, tillhör Lowell i sin helhet.

Ensamrätt.

Du får spara utdrag från Lowells webbplats på din dator, och skriva ut kopior av dessa, endast för personligt, icke kommersiellt bruk.

Du får om nödvändigt använda och distribuera kortare utdrag från vår webbplats för att tillhandahålla direkta sidlänkar eller länkar via sökmotorer på Internet.

All annan användning, reproducering, översättning, anpassning, disposition, ändring, distribution eller lagring av denna webbplats i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, utan föregående skriftligt godkännande från Lowell är förbjuden.

Vi är noga med att den information vi presenterar är korrekt och aktuell, men vi åtar oss inget rättsligt ansvar för eventuella fel, utelämnanden eller vilseledande uttalanden, eller för konsekvenser av åtgärder som vidtas till följd av att ha tagit del av innehåll på denna webbplats.

Vidare frånsäger vi oss allt ansvar och all förpliktelse avseende innehållet och integritetspraxis på någon av de webbplatser som vi erbjuder länkar till.

Ändringar i denna policy: om vi gör betydande ändringar i villkoren för användning av denna webbplats kommer dessa att anslås på denna sida. Ta del av vår integritetspolicy med jämna mellanrum.