Med tillgång till Lowells IT system ökar effektiviteten och kostnaderna minskar

På Lowell letar vi alltid efter nya och bättre sätt att använda data. Data spelar en nyckelroll i utvecklingen av nya tjänster och att använda data i kredithantering gör det möjligt för oss att leverera en bättre kundupplevelse.

Det finns en mängd olika sätt att samla in data och lika många IT-system. "Med nya kunder gäller det att snabbt integrera deras system med vårt. Vi behöver tillgång till kunddata och kunderna behöver komma åt den informationen de behöver från oss", säger Carl-Petter Udvang, Business Developer på Lowell.

Vårt rekord är faktiskt två dagar för en fullständig kundintegration

Integration av olika system kan vara utmanande 

Med många olika system har varje kundintegration sin egen uppsättning utmaningar. Det kan ta ett team av utvecklare månader för att få ombord en enda kund och i Sverige har Lowell över 3000 kunder. Därför är det otroligt viktigt att hitta effektiva sätt för kundintegrationer och onboarding.   

Genom att samarbeta med specialiserade leverantörer har Lowell kunnat minska onboardingprocessen från månader till veckor. "Vårt rekord är faktiskt två dagar för en fullständig kundintegration", säger Udvang. 

Snabbare integration innebär att Lowell snabbare kan börja använda komplett kunddata, och det gynnar också kunderna eftersom onboardingprocessen kan vara en stor risk för dem. "Ju längre tid processen tar, desto längre tid utsätts vår kund för denna risk", fortsätter Udvang.

 

Med hjälp av data fattas mer hållbara kreditbeslut 

Under de senaste åren har antalet långivare ökat, tillgången till krediter har blivit enklare och konsumenternas uppfattning om sin egen betalningsförmåga har förändrats. Detta är en anledning till att överskuldsättningen och betalningsanmärkningarna också har ökat. 

Lowell strävar efter att förutse dessa problem och lösa dem. Vi samlar kontinuerligt in uppgifter som visar trender i kundernas betalningsförmåga och skuldsättningens utveckling.  Automatisering bearbetar stora mängder data och våra interna experter analyserar och fattar de slutliga besluten. Våra anställda är en viktig del av kredithanteringsprocessen, målet är inte att automatisera allt.

"Vi söker ständigt efter ny teknik som kan ge oss förbättrad automatisering, större mätbarhet, ökad effektivitet i affärsprocesser och kostnadsbesparingar. Samtidigt letar vi efter sätt att minska risken genom att använda standardverktyg, intern expertis och bästa praxis för att skapa nya lösningar", säger Udvang.