Nordic Executive Committee

Lowell Group är verksamma i nio länder fördelade på tre regioner - UK, DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz) samt Norden. Varje region styrs av en vd för regionen och en Executive Committee. Nedan presenteras vår Nordic Executive Commitee, för mer information om koncernledningen besök Lowell.com


Nordic Executive Committee

Johan Agerman, Nordic CEO

Juha Wilkman, IT Director

Anette Töyry, HR Director

Jonas Arlebäck, Finance Director

Tuija Keronen, Chief Operating Officer

Morten Engelbaek, Chief Commercial Officer

Fredrik Skärheden, Communications Director

Endre Solvin-Witzo, Chief Investment Officer

Geir-Inge Skålvik, Director Risk, Compliance & Legal