Nordic Executive Committee

Lowell Group är verksamma i åtta länder fördelade på tre regioner: UK, DACH (Tyskland, Österrike och Schweiz) samt Norden. Varje region styrs av en VD för regionen och en Executive Committee. Nedan presenteras vår Nordic Executive Commitee, för mer information om koncernledningen besök Lowell.com.


Nordic Executive Committee

Johan Agerman, CEO Nordics & DACH

Juha Wilkman, IT Director

Anette Töyry, People Director

Marcus Nordström, Chief Operating Officer

Morten Engelbaek, Chief Commercial Officer Nordics & DACH

Geir-Inge Skålevik, Deputy Regional CEO & Legal Director

Margareta Lindahl Gelin, Chief Risk Officer

Sofia Olofsson, Director of Financial Performance

Fredrik Skärheden, Marketing & Communications Director Nordics & DACH

Heidi Skjegstad, Business Manager to CEO

Juri Hievanen, Transformation Director

;