Vad händer när en räkning går till inkasso?

Vad händer när en räkning går till inkasso?

När är en räkning inte betalas i tid, går den vidare till inkasso. Här går vi igenom de allmänna stegen i processen, men det kan finnas undantag beroende på ärendet.

Stegen i inkassoprocessen

I Överskludsättningspodden berättar vi om vad som händer när du inte betalar en faktura. Vägen från en obetald räkning via inkasso och till Kronofogden. 

Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelsen skickas av företaget som inte har fått betalt för en räkning, det kallas även för fordringsägaren. I betalningspåminnelsen får du meddelande om att förfallodatumet har passerat. I påminnelsen ingår uppgifter om den ursprungliga fakturan. Där finns också instruktioner om hur du betalar. 

Kostnader: ränta + påminnelseavgift (60SEK)

Ingen betalningsanmärkning ännu.

Inkassokrav

Om fakturan och inte heller betalningspåminnelsen har betalats, går ärendet vidare i processen och ett inkassokrav skickas ut. Det görs från ett inkassobolag, till exempel oss på Lowell. 

Nu har det tillkommit kostnader till fakturan i form av en inkassoavgift på 180 kronor och eventuell dröjsmålsränta. 

Ingen betalningsanmärkning ännu.

Betalningsföreläggande

Om du fortfarande inte betalar inkassokravet, eller hör av dig till kundtjänst om ärendet, är det mycket vanligt att en ansökan görs om ett betalningsföreläggande. Denna fastställer din betalningsskyldighet.

Kronofogden informerar dig skriftligen om ansökan om betalningsföreläggande.

Vid betalningsföreläggande tillkommer ytterligare kostnader på 300 kronor + 380 SEK.

Utslag

Om betalning eller invändning ej inkommer fastställs skulden genom ett utslag. Utslaget vinner laga kraft efter 30 dagar.

Om invändning inkommer kan ärendet överlämnas till tingsrätt för att fastställa skulden. Detta medför ytterligare kostnader.

Ett utslag innebär även att du får en betalningsanmärkning.

Verkställighet

Kronofogden informerar dig om verkställigheten (utmätningen) och om vilka deras kontaktpersoner är.

Kostnad som tillkommer är: 600 kronor

Betalningspåminnelsen skickas av företaget som inte har fått betalt för en räkning, det kallas även för fordringsägaren. I betalningspåminnelsen får du meddelande om att förfallodatumet har passerat. I påminnelsen ingår uppgifter om den ursprungliga fakturan. Där finns också instruktioner om hur du betalar. 

Kostnader: ränta + påminnelseavgift (60SEK)

Ingen betalningsanmärkning ännu.