Hero image
Unga måste bli bättre på privatekonomi

Sätt privatekonomi på schemat

Unga är en riskgrupp för att hamna i ekonomisk ohälsa. Snabba konsumtionslån och butiksköp på avbetalning gör att många unga får växande skulder som hamnar hos Kronofogden. Genom att införa privatekonomi som ett obligatoriskt eget ämne på schemat i gymnasiet kan vi bygga grunden för goda vanor och förebygga att unga överskuldsätter sig.

De senaste åren har skuldsättningen i Sverige ökat markant och allt fler har svårt att betala tillbaka sina lån. Unga är särskilt utsatta och deras ansökningar om skuldsanering har mer än fördubblats på ett år. Att påbörja vuxenlivet som skuldsatt kan leda till stora problem och skuldsatta ungdomar hamnar lätt i en ond spiral. 

Unga måste få kunskap och verktyg att hantera sin ekonomi. I dag är det bara på det samhällsvetenskapliga programmet som det ingår privatekonomi. Vi vill att alla som studerar på gymnasiet ska få tillgång till denna kunskap. Med privatekonomi som ett obligatoriskt ämne på gymnasiet kan vi stärka ungas möjlighet till en framtid som präglas av ekonomisk frihet snarare än ekonomisk oro.

De senaste åren har antalet personer som vill ha hjälp med skuldsanering ökat kraftigt. Gruppen unga vuxna sticker ut i negativ bemärkelse. Från 2019 till 2020 mer än fördubblades antalet ansökningar i gruppen 18–30 år hos Kronofogden, från 2 000 till 5 000. 

De finansiella problemen bland unga är även tydliga när det gäller betalningar av räkningar där 15 procent av personer mellan 18–29 år någon gång under de senaste 12 månaderna inte kunnat betala sina räkningar i tid på grund av svårigheter med ekonomin (jämfört med 10 procent av den totala andelen av konsumenter). Problemen är ofta kopplade till konsumtionslån. En Demoskopundersökning som vi genomförde hösten 2021 visar att konsumtionspressen från sociala medier på unga vuxna är hög, inte minst pressen på unga kvinnor. Kombinationen av e-handel, lättillgängliga krediter och konsumtionspress gör att många handlar för mer än ekonomin tillåter och hamnar i en skuldfälla.

Vuxenlivet får vänta

Vi vill bromsa denna utveckling. Inte bara därför att överskuldsättning leder till negativa konsekvenser generellt, både för individen och samhället, men även på grund av att överskuldsättning i ung ålder gör det svårare att flytta hemifrån, skaffa bostad och bilda familj.

Forskning har även visat att unga som drabbas av ekonomisk stress och dras med skulder kan få en ökad fysisk och psykisk ohälsa. I vår rapport om ekonomisk ohälsa, baserad på en undersökning genomförd 2019, uppger var fjärde person mellan 18 och 34 år att deras privatekonomi påverkar livet negativt så till den grad att deras livskvalitet försämras. De vanligaste problemen är stress, ont i magen och sömnproblem.

- Privatekonomi på skolschemat i gymnasiet måste vara obligatoriskt.

- Gruppen unga vuxnas ansökningar om skuldsanering hos Kronofogden har mer än fördubblats på ett år.

- I en undersökning som Nordea gjorde 2019 svarade mer än var tredje att de inte hade någon eller låg kunskap om vilka slags lån man ska undvika.

- Unga kvinnor upplever hög konsumtionspress från sociala medier.

- Var fjärde svensk mellan 18 och 34 år uppger att privatekonomin påverkar livet så pass negativt att livskvaliteten försämras. De vanligaste problemen är stress, ont i magen och sömnproblem.


Källor

Finansinspektionen och Konsumentverket. ”Hemställan om utredning av förutsättningarna för ett system med uppgifter om konsumenters totala skuldsituation”. 26 oktober 2021.

Forte. ”Fler unga hamnar i skuldfällan”. 29 november 2021.

Konsumentverket. ”Rapport 2021:1 Konsument på kredit – En analys av situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för överskuldsättning”. 2021.

Kronofogden. ”Dramatisk ökning av unga som vill ha hjälp med skulder”. 18 februari 2021.

Kronofogden. ”Statistik om skuldsanering”.

Larsson, Gustaf. ”Larm: Unga i skuld – kan för lite privatekonomi”. Svenska Dagbladet, 23 oktober 2020.

Lowell. ”Rapport om ekonomisk ohälsa”. Uppdaterad november 2019.

Riksdagen. Motion 2021/22:3484 av Marléne Lund (M). ”Inför privatekonomi i skolan för att förebygga skulder”.

Ruuska, Jukka. ”Utbildning i privatekonomi måste bli obligatorisk i gymnasiet”. Sydsvenskan, 2019.