Hero image
8 av 10 svenskar tycker att en spärrtjänst för krediter är ett bra förslag*

Inför en spärrtjänst för nya konsumtionslån

Många som lever med ekonomisk ohälsa har svårt att själva bryta mönstret, trots att de skulle vilja. Här kan en frivillig spärrtjänst för nya konsumtionslån göra stor skillnad. Spelbranschen har gjort det, vi kan också göra det!

Lättillgängliga krediter kan uppfattas som en snabb lösning på ekonomiska problem men kan istället skapa ekonomiska problem. Vi vill upprätta en spärrtjänst för konsumtionslån, inspirerad av spelbranschens Spelpaus. Här ska individer frivilligt kunna begränsa sina möjligheter att ta lån och slippa att nås av direktreklam från branschen. 8 av 10 svenskar tycker att detta är en bra idé*.

*Enligt en undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av Lowell.En välfungerande kreditmarknad är en förutsättning för att individer ska kunna förverkliga sina drömmar. Men det växande problemet med överskuldsättning är ett tecken på att det finns brister som måste åtgärdas. Var femte person som lånar av ett konsumentkreditinstitut får inkassokrav enligt Kronofogdens och Finansinspektionens analys (december 2021). 2,5 procent hamnar hos Kronofogden.

I januari 2019 infördes Spelpaus, en funktion där individen enkelt kan stänga av sig från licensierade spel om pengar i Sverige och direkt marknadsföring av spel. Efter en månad hade drygt 20 000 personer frivilligt stängt av sig från spel och drygt tre år senare har strax över 72 000 stängt av sig. Majoriteten har stängt av sig i 12 månader eller tills vidare.

Detta är en betydande del av de som rapporterat att de har någon form av spelproblem. En spelpaus är frivillig, genomförs med hjälp av e-legitimation och kan inte avslutas i förtid.

Marknaden för konsumtionslån delar många kännetecken med spelbranschen. Impulsiva beslut kan ha starkt negativa konsekvenser. Att ge individen kontrollen över sina möjligheter att teckna konsumtionslån är en viktig del i att bekämpa överskuldsättning. Att tillhandahålla den tjänsten kan hejda den negativa utvecklingen med växande överskuldsättning. Finansinspektionen har föreslagit att branschen själv tar fram ett spärregister och flera riksdagsledamöter delar den uppfattningen.

- En frivillig spärrtjänst möjliggör för individer att ta kontroll över sitt lånande innan problemen blir för stora och betalningskraven för många.

- Som komplement till skuldregister och hårdare kreditprövningar ger spärrtjänsten individen möjligheten att själv begränsa sina konsumtionslån.

- Med Spelpaus som föregångare kan branschen själv ta initiativ och utveckla en spärrtjänst för konsumtionslån.


Källor

Demoskop, på uppdrag av Lowell

Finansinspektionen. ”Fortsatta problem med kreditprövningar av konsumtionslån”.

Finansinspektionen. ”Svenska konsumtionslån 2021”

Folkhälsomyndigheten. Swelogs 2018.

Konsumentverket. ”Myndigheter vill att branschen tar större ansvar för konsumentskyddet kring
konsumtionslån”.

Kronofogden. ”Hårdare granskning av konsumentkreditinstitut”

Regeringen. ”Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” (Dir.2021:108)

Riksdagen. Motion 2021/22:2174 av Helena Storckenfeldt (M), ”Personlig skuldsättning”.

Riksdagen. Motion 2021/22:3231 av Martina Johansson m.fl. (C), ”Hållbar konsumentpolitik”.

Spelinspektionen, statistik Spelpaus.

Spelpaus.