Hero image
Skuldsättningen i Sverige ökar i en oroväckande takt.

Varje dag pratar vi på Lowell med människor som hamnat i en svår ekonomisk situation. Här kan du läsa om våra idéer, tankar och förslag på hur vi kan vända trenden för att skapa ett hållbart kreditsamhälle.

Orsakerna bakom en svår ekonomisk situation är ofta oväntade händelser, som långvarig sjukdom, konkurs eller en skilsmässa, vilket leder till att ekonomin plötsligt förvärras. Skuldsättningen ökar snabbt i Sverige och vi vet vilken belastning det är för den drabbade personen att leva med för stora skulder. Därför vill vi arbeta för att vända den negativa skuldtrenden.

För att synliggöra vilka grupper som löper högre risk att hamna i överskuldsättning och var i landet de bor, har vi tagit fram ett index som kartlägger ekonomisk sårbarhet i Sverige. Verktyget visar var förebyggande insatser behövs som mest, och till vilka de bör riktas.

/media/109949/offset_580864.jpg

5 förslag för ett kreditsystem
som skyddar fler

Vi tror på att det finns lösningar för att vända trenden. För att färre ska drabbas av överskuldsättning behövs ett sundare kreditsystem. Här har alla som verkar i branschen ett ansvar tillsammans med politiker, beslutsfattare och myndigheter.

Läs mer om förslagen här 

Inför en spärrtjänst för nya konsumtionslån

Upprätta ett nationellt skuldregister


Sätt privatekonomi på schemat

Satsa mer på rådgivning

Bryt tystnaden kring ekonomisk ohälsa

 

/media/111040/overskuldsattning.jpeg