Möt Wendela Regnell som arbetar med medarbetar- och ledarskapsutveckling på Lowell

Möt Wendela Regnell som arbetar med medarbetar- och ledarskapsutveckling på Lowell

Motiverade och kunniga medarbetare och ledare är viktiga grundstenar för vår fortsatta framgång. Wendela Regnell, ansvarig för medarbetar- och ledarskapsutveckling på Lowell Sverige, berättar hur Lowell skapar en långsiktig och ständigt lärande kultur.
Vi bygger vidare på den förändringskraft som finns i organisationen och utvecklar en lärande kultur.

Hur arbetar Lowell med medarbetar- och ledarskapsutveckling?

Grunden för vårt arbete handlar om att bygga vidare på den förändringskraft som finns i organisationen och att utveckla en lärande kultur. Med det menar jag en kultur som är baserad på ständigt lärande och drivs av att alla våra medarbetare är framåtlutande och nyfikna. För även om Lowell verkar i en traditionell bransch, så är vi som företag mer som en ”tonåring”, som ständigt ifrågasätter gamla sanningar och vill hitta nya vägar.

En grundbult i våra medarbetar- och ledarskapsprogram är även att stötta utvecklingen av våra medarbetares EQ (Emotional Intelligens). Det handlar om vår förmåga att kunna handskas med både egna och andras känslor, och är en grund för välfungerande samarbeten men även personlig utveckling.

Kan du ge några exempel på vilka utvecklingsmöjligheter jag som ledare och medarbetare på Lowell kan få?

Absolut, Vi erbjuder bland annat vår egen Lowell Akademi med utbildningar för både medarbetare, ledare, nya ledare och seniora ledare. Nästan alla  ledare i den svenska organisationen har genomfört det första steget av vårt Ledarskapsprogram.

Vi har även utvecklat och lanserat ”Welcome Day” - som ett gemensamt koncept för hur vi välkomnar medarbetare inom hela koncernen.

”Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att skapa en lärande kultur i ständig utveckling.”

Som jag berättade tidigare är jag mån om att bygga en proaktiv och lärande kultur. Som ett steg i det lanserar vi även en utbildning som fokuserar på självledarskap, eftersom det är en förutsättning för att skapa en lärande kultur i ständig utveckling.

Är det några särskilda kompetenser du anser är extra viktiga just nu?

Ja, att leda i förändring, både sig själv och sina medarbetare är något som vi jobbar mycket med i våra utbildningar. Eftersom Lowell befinner sig i en spännande fas i integrationen med Lowell-koncernen, är vi mitt uppe i att börja samarbeta över landsgränserna och forma nya team vilket kräver fokus på förändringsarbete och ledarskap kopplat till det. 

”Målet är att vi ska bli ännu bättre på att ta till vara på all den kompetens som finns inom koncernen.”

Varför är det viktigt med en lärande kultur?

Det skulle jag kunna prata länge om! Men om jag ska hålla mig kort, så handlar det om att vi alla behöver ta ett aktivt ansvar för vår utveckling i en omvärld som är i ständig förändring, vissa väljer att kalla denna värld för VUCA-world*.

Det kan beskrivas som att det enda vi vet är att så som vi har gjort saker tidigare, inte kommer gälla i framtiden. Det här kräver att vi förändrar vårt sätt att arbeta och att vi alla tänker nytt och vågar utmana våra förutfattade meningar.

Vad gör du för att leva som du lär?

Jag utmanar mig varje dag för att få ny kunskap och kompetens som är relevant för framtiden. Jag läser en massa böcker, artiklar, lyssnar på pod casts, tittar på TED Talks, ställer en massa frågor till min omgivning och både ger och ber om feedback.

Jag är just nu inspirerad av Amy Edmanson och hennes begrepp Teaming. Det handlar om hur en grupp kan utvecklas till ett starkt och sammansvetsat team. Jag kan tipsa om att se hennes Ted-talk som handlar om just det.

 

 

Wendelas tips på böcker och inspiration inom ledarskapsutveckling:

• Extreme Teaming, Amy Edmonsen

• Mindset – Du blir vad du tänker, Carol Dweck

• Tala som Ted, Carnine Gallo (retorik – analyserar kända TED:s och vad som gör dem så bra)

• The Leadership Pipeline (en klassiker som på ett enkelt och konkret sätt beskriver 3 saker en ledare bör tänka på när man tar sig an mer avancerade roller)

• Sök inom dig själv, Chad Meng Tan (beskriver hur Google arbetar med att utveckla sin personal)

*VUCA-world

Vår värld förändras i ett snabbt tempo, det enda vi vet är att saker kommer vara annorlunda framöver och det är svårt att blicka tillbaka för att få svar på nya problem. Ett begrepp som sammanfattar vår värld är VUCA-World.

Begreppet används för att beskriva de utmaningar som påverkar organisationer idag, både internt och externt.

Volatility – Handlar om att oförutsägbara svängningar och mönster.

Uncertainty - osäkerhet, eller bristen på förutsägbarhet i problem och händelser. Vi kan inte luta oss mot eller använda tidigare problem och händelser som stöd för att förutsäga framtida resultat, vilket gör prognoserna extremt svåra och beslutsfattande utmanande.

Complexity - Det finns ofta många och komplexa orsaker som är svåra att förstå  (både inom och utanför organisationen) som ligger bakom ett problem/utmaning.

Ambiguity (Tvetydighet/Otydlighet) - Bristen på klarhet om betydelsen av en händelse. ”Orsakerna” och ”vem, vad, var, hur och varför" bakom de saker som händerleder till att det är svårt att förutse hot och möjligheter i tid.

Allt detta tillsammans gör att det är mycket svårare att veta vad man ska göra och vilka beslut som behöver fattas. Därför blir det ännu viktigare att organisationer har förmågan att nyttja allas kompetens och kreativitet för att kunna ta sig an alla spännande möjligheter och även möta nya typer av utmaningar på ett effektivt sätt.

Wendela Regnell, Lowell Sverige


;