juni 17, 2020

Var femte varslad eller uppsagd har mindre än 2 000 kronor i buffert

Var femte varslad eller uppsagd har mindre än 2 000 kronor i buffert I Coronakrisens spår är oron för att förlora jobbet stor. Så många som en av tre svenskar uttrycker oro för att förlora jobbet, och samtidigt är beredskapen för minskad inkomst låg. Var femte som är varslad eller uppsagd har mindre än 2 000 kr i buffertsparande och 1 av 8 har inte något buffertsparande alls. Det visar en ny undersökning av Demoskop på uppdrag av Lowell.
caption

 

Var femte varslad eller uppsagd har mindre än 2 000 kronor i buffert

I Coronakrisens spår är oron för att förlora jobbet stor. Så många som en av tre svenskar uttrycker oro för att förlora jobbet, och samtidigt är beredskapen för minskad inkomst låg. Var femte som är varslad eller uppsagd har mindre än 2 000 kr i buffertsparande och 1 av 8 har inte något buffertsparande alls. Det visar en ny undersökning av Demoskop på uppdrag av Lowell.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen spås arbetslösheten fortsatt öka till historiskt höga nivåer. Samtidigt visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn att beredskapen för en arbetslöshet är låg hos en stor andel av svenskarna. En av fem (21%) svenskar har mindre än 10 000 i buffertsparande och var femte har dessutom mindre än 2 000 kronor över varje månad när de löpande utgifterna är betalda. Så många som en av åtta svenskar har inget buffertsparande alls. Bland personer blivit uppsagda eller varslade till följd av coronakrisen är marginalerna lägre. En av tre (36%) har mindre än 2000 kronor i buffert och en av tio (13%) i den här gruppen svarar att de inte har någon buffert alls.

- En oväntad arbetslöshet, eller minskad inkomst till följd av att ha blivit permitterad innebär en stor förändring på alla plan i livet och inte minst privatekonomin. Det blir extra svårt att ställa om ekonomin när det finns höga kostnader och låga marginaler i ekonomin sedan tidigare. Det viktigaste rådet är att snabbt ta tag i sin situation och be om hjälp i tid - vänta inte för länge, säger Tove Gerdin, kommunikationsansvarig på Lowell.

4 av 10 varslade får svårt att betala sina räkningar inom tre månader

36 procent av de som har varslats till följd av Coronakrisen uppger att de kommer att ha svårt att betala en eller flera räkningar inom tre månader. Sex procent av de som är varslade eller uppsagda till följd av krisen uppger att det är mycket troligt att de inte kommer att kunna betala.

Bland de som har blivit permitterade är det 13 procent som anger att det är troligt att de inte kommer kunna betala sina räkningar inom tre månader. Samma andel bland samtliga svenskar är fem procent.

Se bifogad Excel för fullständiga datatabeller med resultatet från undersökningen.

Om undersökningenUndersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under maj (endast en fältdag i april…) 2020. Resultaten baserar sig på Lowells kontinuerliga undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017 som genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Den aktuella mätningen baserar sig på 1 582 intervjuer. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

;