mars 7, 2018

Var femte kvinna är otrygg i sin privatekonomi

Var femte kvinna känner sig otrygg i sin privatekonomi, motsvarande andel bland män är en av sju. Det visar Lindorffs undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med Demoskop.
caption

 

På internationella kvinnodagen 2018 finns fortfarande tydliga skillnader i hur trygga kvinnor och män känner sig i sin ekonomiska situation. Så många som var femte kvinna (18 %) känner sig otrygga i sin privatekonomi, jämfört med 14 procent av männen.

– Att så många som var femte kvinna upplever en otrygghet i sin ekonomi är oroväckande högt. En känsla av otrygghet grundar sig ibland annat i att ha små marginaler som inte ger utrymme för oförutsedda utgifter eller räntehöjningar, säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff.

Ensam är inte stark

Att vara gift tycks stärka den ekonomiska tryggheten, men ändå inte helt sudda ut skillnaderna i privatekonomisk trygghet mellan män och kvinnor. Varannan
(50 %) av de som är gifta (både män och kvinnor) känner sig trygga med sin ekonomi, medan motsvarande andel bland de som lever själva bara är 28 procent.

Av gifta kvinnor är nästan hälften (48 %) trygga med sin privatekonomi, medan motsvarande andel bland ogifta kvinnor är en av tre (31 %). Gifta män är dock ytterligare något mer trygga (53 %) än gifta kvinnor.

Oron för privatekonomin vid en separation är också större bland kvinnor än män. 23 procent av kvinnor upplever en ekonomisk otrygghet vid en separation, motsvarande siffra för männen är åtta procent.

– En upplevd ekonomisk otrygghet har ofta ett samband med känsla av att ha inte ha full kontroll på situationen. Ett råd är därför att sätta sig in i sin ekonomi och ta kontrollen, både här och nu men också för framtiden. Säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff.

Kvinnor mer oroade inför förändrade livssituationer

Att kvinnor är mindre trygga ekonomiskt, avspeglas även i en större ekonomisk otrygghet inför oförutsedda situationer som sjukskrivning och arbetslöshet men även inför pensionen.

  • Upplevd ekonomisk otrygghet vid sjukskrivning: kvinnor 44 %, män 36 %
  • Upplevd ekonomisk otrygghet vid pension: kvinnor 52 %, män 40 %
  • Upplevd ekonomisk otrygghet vid arbetslöshet: kvinnor 52 %, män 49 %

Trots en större otrygghet inför arbetslöshet, är kvinnor underrepresenterade bland de förvärvsarbetande som tecknat en inkomstförsäkring. Endast en fjärdedel av kvinnorna (25 %) har tecknat en inkomstförsäkring. Motsvarande siffra för männen är 35 procent.

Starka drivkrafter för ekonomisk trygghet

  • 1.Möjligheten att klara av en oförutsedd utgift
  • 2.Att klara av att hantera en räntehöjning
  • 3.Intresse för ekonomi
  • 4.Att inte konsumera över sina tillgångar

Råd för att öka din ekonomiska trygghet

  • 1.Ta kontroll över din ekonomi, använda digitala appar eller tjänster för att se vad du lägger dina pengar på.
  • 2.Gör en framtidsanalys. Vad händer med din ekonomi när du går i pension? Kommer du ha anledning att gå ner i inkomst framöver, till exempel på grund av föräldraledighet. Hur kan du agera nu för att förhindra att det blir en belastning på ekonomin?
  • 3.Gör en riskanalys. Vad händer med din ekonomi om du skulle bli sjukskriven, arbetslös eller separera från din partner? Hur skulle utgifterna och inkomsterna förändras?

Om undersökningen Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Demoskop i februari 2018. Den baseras på 1 500 intervjuer i en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Det här är utgångspunkten för den kvartalsvisa undersökningen Betalningsindikatorn, som studerar betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll. 

;