feb. 28, 2018

Två av tre skulle konsumera mindre om räntan höjs

Två av tre svenska hushåll med bostadslån behöver dra ned på sin konsumtion vid en eventuell räntehöjning. Hos de flesta är restaurangbesöken den utgift som ryker först. Om även sparande inkluderas är det så många som fyra av fem hushåll som behöver dra ned vid en räntehöjning. Det visar Lindorffs kvartalsvisa undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.
caption

 

Två av tre svenska hushåll med bostadslån behöver dra ned på sin konsumtion vid en eventuell räntehöjning. Hos de flesta är restaurangbesöken den utgift som ryker först. Om även sparande inkluderas är det så många som fyra av fem hushåll som behöver dra ned vid en räntehöjning. Det visar Lindorffs kvartalsvisa undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.

Bolåneräntorna har under fler år legat på en rekordlåg nivå, vilket skapar utrymme i privatekonomin för både konsumtion och sparande. Men Betalningsindikatorn visar att hela fyra av fem hushåll (82 %) med bostadslån skulle behöva minska på konsumtion och sparande vid en räntehöjning. 

– När det finns utrymme i ekonomin är det lätt att vänja sig vid dyrare vanor, men det är viktigt att snabbt kunna ställa om sin ekonomi när utgifterna ökar, eller om inkomsten skulle förändras, säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff

Den första utgiften hushållen drar ned på är restaurangbesök, nästan var fjärde hushåll (23 %) anger mat och dryck utanför hemmet som den första åtstramningen de hade behövt göra i sin privatekonomi. Därefter följer semesterresor, en kostnad som hade minskat hos ett av sex hushåll (16 %), tätt följt av sparande (15 %). Endast 18 procent av de svenska bolåneinnehavarna hade inte behövt minska sin konsumtion överhuvudtaget.

– Till de hushåll som har en hög belåning och små marginaler, är mitt råd att inte dra ned på sparande för mycket. En räntehöjning kan pågå under en längre tid och då kan sparkontot komma till användning för att hantera oförutsedda kostnader framöver, säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff

Yngre är mest utsatta

Den största effekten av en eventuell räntehöjning märks i åldersgruppen 34 år och yngre. Hela 94 procent uppger att de behöver minska sin konsumtion och sitt sparande om boräntan höjs. Här väljer hela 40 procent att dra ned på restaurangbesök. Därefter följer sparande (17 %) och semesterresor (9 %). 

Äldre påverkas minst

Åldersgruppen över 65 år de som påverkas minst av en höjd bolåneränta, 64 procent hade behövt dra ned på konsumtion och sparande vid en räntehöjning. Till skillnad från den yngre målgruppen väljer äldre att först att dra ned på semesterresor (19 %), därefter restaurangbesök (12 %).  

Tabell

Ålder
Andel i procent som behöver dra ned på konsumtion och sparande vid ökade räntekostnader för bolån.
18-34
94 %
35-54
87 %
55-64
73 %
65-
64 %
Ålder
Andel i procent som behöver dra ned på konsumtion exkl. sparande vid ökade räntekostnader för bolån.
18-34
78 %
35-54
70 %
55-64
60 %
65-
56 %

Utgifterna svenskarna prioriterar bort om boräntan höjs: Mat och dryck på restaurang/café/bar 23 %
Semesterresor 16 %
Sparande 15 %
Kläder 9 %
Mat och dryck hemma 5 %
Spel/lotter/betting 5 %
Fritidsaktiviteter 3 %
Bil 3 %
Något annat 2 %
Skulle inte dra ned på någon utgift 18 %

Fullständiga datatabeller och diagram ligger som bilaga till pressmeddelandet.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Demoskop i februari 2018. Den baseras på 1 500 intervjuer i en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Det här är utgångspunkten för den kvartalsvisa undersökningen Betalningsindikatorn, som studerar betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll. 

;