jan. 11, 2019

Stockholmare dåligt rustade för räntehöjningar

Stockholmare dåligt rustade för räntehöjningar Var femte stockholmare skulle ha helt omöjligt, eller mycket svårt att klara av en räntehöjning på bostadslånet motsvarande 5 000 kronor i månaden. Detta kan jämföras med samtliga svenskar med bolån, där motsvarande antal är en av tio (12 %). Samtidigt är stockholmare överrepresenterade bland de som börjat förbereda sin ekonomi för en räntehöjning. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.
caption

 

Stockholmare dåligt rustade för räntehöjningar

Var femte stockholmare skulle ha helt omöjligt, eller mycket svårt att klara av en räntehöjning på bostadslånet motsvarande 5 000 kronor i månaden. Detta kan jämföras med samtliga svenskar med bolån, där motsvarande antal är en av tio (12 %). Samtidigt är stockholmare överrepresenterade bland de som börjat förbereda sin ekonomi för en räntehöjning. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.

Bostadspriserna i Stockholm är det högsta i landet vilket även medför högre bostadslån hos bostadsägarna. Nu visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn att så många som en av fem stockholmare skulle ha helt omöjligt, eller mycket svårt att hantera en räntehöjning på sitt bostadslån motsvarande 5 000 kronor i månaden. För en av tio blir det mycket svårt att hantera en höjning motsvarande 2 000 kronor i månaden. Det är dubbelt så hög andel som för hela landet, där andelen är 5 procent.

– Effekten av ränteökningar slår snabbare och hårdare mot de hushåll som redan har hög boendekostnad på grund av höga bostadlån, vilket är fallet för många i innerstan i Stockholm, säger Erika Rönnquist Hoh, vd Lowell Sverige.

 

Stockholmarna förbereder sin ekonomi för en räntehöjning

Stockholmare upplever sig ha mindre marginaler för ränteökningar men är samtidigt de som i större utsträckning har börjat förbereda sig för eventuella räntehöjningar. 37 procent har börjat spara, 21 procent har gjort en budget för ökad räntekostnad och 19 procent har skurit ned på sin konsumtion.

– Har du i dagsläget små marginaler i ekonomin är mitt råd att se över dina utgifter och försöka få igång ett sparande till en säkerhetsbuffert, oavsett om den behövs för ökade räntekostnader eller minst lika viktigt – ett oförutsett inkomstbortfall som arbetslöshet eller sjukskrivning under en längre tid, säger Erika Rönnquist Hoh, vd Lowell.

Helt omöjligt/mycket svårt att hantera en räntehöjning med …
Samtliga med bolån
Stockholm stad med bostadslån
5 000 SEK
12 %
20 %
2 000 SEK
5 %
10 %
Har du gjort något av följande för att förbereda din ekonomi för en eventuell räntehöjning?*
Samtliga
Med bostadslån
Stockholm stad
Med bostadslån
Börjat spara
30 %
37 %
Gjort en budget för ökad räntekostnad
12 %
21 %
Skurit ner på min konsumtion
14 %
19 %
Sammanfattning: Andelen som gjort något
58 %
64 %

*)Tabellen visar inte alla alternativ till frågan. Övriga svarsalternativ var: Bundit/planerar att binda min bolåneränta, ökat amorteringen på bolånet, övervägt att byta bostad, minskat amorteringarna på bolånet, något annat.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under november 2018. Resultaten baserar sig på Lowells kvartalsvisa undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017. Samtliga mätningar baserar sig på 1 500 intervjuer och genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tove Widemar Gerdin, Pressansvarig på Lowell, e-post: tove.widemar.gerdin@lowell.com, tel: +46 76 186 80 04

;