mars 29, 2019

Sociala medier driver på överkonsumtion

Drygt en fjärdedel av svenskarna följer influencers i sociala medier och av dem upplever 82 procent att sociala medier bidrar till konsumtionshets. Nära varannan av följarna säger att de i någon utsträckning handlar för mer än de har råd med, vilket även bekräftas i att de som inte kan stå emot köphetsen är överrepresenterade i användandet av olika former av krediter, det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn.
caption

 

Att använda sociala medier som en källa till inspiration är idag är en självklarhet för många. Ett beteende som bidrar till den starka trenden,”Influencer marketing”, där personer med stort inflytande på sociala medier inspirerar till konsumtion. Betalningsindikatorn visar att 82 procent av de som följer influencers i sociala medier säger att de upplever någon form av konsumtionspress därifrån. 13 procent säger att de fallit för pressen, och köpt något de sett i sociala medier under den senaste veckan.

Personer som svarat att de under den senaste veckan har köpt något som de sett i sociala medier är överrepresenterade i användandet av olika former av konsumtionslån. Av dessa har 43 procent någon form av lån utan säkerhet, vilket kan jämföras med genomsnittet för Sverige som är 25 procent.

– Många upplever idag stor press på utseende och tillhörighet, som bekräftas med konsumtion av något slag, vilket är tydligt i det här resultatet. Jag tycker att influencers borde ta ett större ansvar för de ideal man porträtterar gentemot framförallt unga människor, säger Erika Rönnquist Hoh, Vd på Lowell Sverige.

Fyra av tio personer som handlat efter inspiration från sociala medier och betalat med någon form kredit, gjorde det av anledningen att de saknade pengar.

Andel som har någon form av konsumtionslån fördelat på olika grupper

 
Samtliga grupper
18-34 år
Personer som tagit del av innehåll från influencers senaste veckan
Personer som svarat att de har blivit inspirerade att köpa något jag sett i sociala medier senaste veckan
Personer som har köpt något jag sett i sociala medier senaste veckan
Har lån utan säkerhet*
25 %
22 %
26 %
33 %
43 %

*) BLANCO, UTNYTTJAD KONTOKREDIT, AVBETALNING, ANDRA LÅN, SKULDER

 

 

 

 

 

 

Tabeller med undersökningsresultatet i sin helhet finns som bilaga till pressmeddelandet.

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under februari 2019. Resultaten baserar sig på Lowells kontinuerliga undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017 som genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Den aktuella mätningen baserar sig på 1 000 intervjuer. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

För mer information, vänligen kontakta:

Tove Widemar Gerdin

Pressansvarig på Lowell

E-post: tove.widemar.gerdin@lowell.com

Telefon: +46 76 186 80 04

;