juli 4, 2018

Ointresse för ekonomi hos unga ger negativa konsekvenser senare i livet

Lindorffs undersökning Betalningsindikatorn visar att unga vuxna i högre grad än övriga befolkningen är ointresserade av sin privatekonomi. Störst är ointresset bland kvinnor under 30 år, där knappt hälften anser sig ha ett intresse. Bland unga kvinnor, anser nästan var fjärde att de behöver hjälp i någon form för att hantera sin privatekonomi, vilket kan jämföras med sju procent av männen i samma ålder. Samtidigt syns skillnader i upplevd ekonomisk trygghet mellan könen senare i livet.
caption

 

Att ha kontroll och vara insatt i sin ekonomi är en förutsättning för att känna en ekonomisk trygghet. Enligt Betalningsindikatorn som genomfördes av Demoskop under maj 2018, är endast knappt hälften, 48 procent av unga kvinnor under 30 år intresserade av sin privatekonomi medan 59 procent av männen uppger sig ha ett intresse. Betalningsindikatorn visar även att kvinnor i alla åldrar har en lägre privatekonomisk trygghet än män. 38 procent av kvinnorna anser sig ha en hög ekonomisk trygghet, medan motsvarande andel för män är 44 procent.

– Dagens unga generation står inför utmaningar i form av förändrade pensionssystem som kommer att påverka dem senare i livet. Ett intresse för privatekonomi som ung blir därför extra viktigt, särskilt för kvinnor som generellt har lägre pensioner än män. Undersökningen visar att färre unga kvinnor sparar i långsiktig sparform som aktier och fonder, som kan resultera i förlorad utdelning längre fram, säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef på Lindorff.

Att inte ha kontroll skapar oro för sin ekonomi

Nästan var fjärde kvinna (23 procent) mellan 18 och 29 år, säger att de i stor utsträckning behöver hjälp för att hantera sin privatekonomi. Motsvarande andel bland män i samma ålder är sju procent. Den här skillnaden syns även i åldersgruppen 30-49 år, där var femte kvinna (19 procent) anser sig behöva stöd för att hantera sin ekonomi jämfört med 12 procent bland männen i samma ålder. Detta belyser vikten av att redan som ung vuxen lära sig att ta hand om sin ekonomi på egen hand.

Tabell, baserad på Demoskops undersökningsresultat andra kvartalet 2018

 
Samtliga 18-29 år
Kvinnor 18-29 år
Män 18-29 år
Samtliga från 18 år -
Kvinnor 18 år -
Män 18 år -
Intresse för privatekonomi
54 %
48 %
59 %
61 %
57 %
65 %
Behöver i mycket/ganska stor utsträckning hjälp av någon annan för att hantera sin privatekonomi
16 %
23 %
7 %
12 %
15 %
10 %
Upplever en hög ekonomisk trygghet
29 %
28 %
31 %
41 %
38 %
44 %

 

Starka drivkrafter för ekonomisk trygghet

1. Möjligheten att klara av en oförutsedd utgift

2. Att klara av att hantera en räntehöjning

3. Intresse för ekonomi

4. Att inte konsumera över sina tillgångar

 

Råd för att öka din ekonomiska trygghet

1. Ta kontroll över din ekonomi, använda digitala appar eller tjänster för att se vad du lägger dina pengar på.

2. Gör en framtidsanalys. Kommer du ha anledning att gå ner i inkomst framöver, till exempel på grund av föräldraledighet. Hur kan du agera nu för att förhindra att det blir en belastning på ekonomin?

3. Gör en riskanalys. Vad händer med din ekonomi om du skulle bli sjukskriven, arbetslös eller separera från din partner? Hur skulle utgifterna och inkomsterna förändras?

;