juni 26, 2018

Mer än hälften sparar på bankkonto utan ränta

Bankkonto utan ränta är den näst vanligast sparformen för svenskarna, 55 procent av svenskarna sparar på bankkonto trots att det inte ger någon avkastning. De vanligaste skälen för bankkonto är att pengarna ska vara lättillgängliga, undvika risk och att det känns säkrare. Det visar Lindorffs undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.
caption

 

Bankkonto utan ränta är den näst vanligast sparformen för svenskarna, 55 procent av svenskarna sparar på bankkonto trots att det inte ger någon avkastning. De vanligaste skälen för bankkonto är att pengarna ska vara lättillgängliga, undvika risk och att det känns säkrare. Det visar Lindorffs undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.

En övervägande majoritet av svenskarna – nio av tio – uppger att de sparar i någon form och två av tre (64 %) uppger att de sparar regelbundet för att ha en ekonomisk buffert. Trots den låga ränta som präglat svensk ekonomi under längre tid, så uppger mer än hälften (55 %) av svenskarna att man fortsatt har hela eller delar av sitt sparande på bankkonto utan ränta. Som skäl anges att pengarna ska vara tillgängliga (75 %), att de vill undvika risk (28 %), att det känns säkrare (19 %) eller att man inte är så insatt eller intresserad av sin ekonomi (16 %). 

– Vi ser att det i stor utsträckning är de som är ointresserade av sin ekonomi som också sparar på bankkonto utan ränta. Mitt råd är att börja använda en av alla digitala tjänster och appar för att få hjälp på vägen med att byta sparfom och för att göra privatekonomin roligare att  sätta sig in i, säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff.

Unga vuxna bäst på att buffertspara

Bland unga vuxna, mellan 18 och 34 år, uppger så många som 95 procent att sparar, jämfört med 89 procent i alla åldersgrupper). Två tredjedelar (73 %) säger att de sparar för att ha en buffert och en hög andel (62 %) sparar också långsiktigt och för att nå ett specifikt mål.

En av tio svenskar anger att de inte sparar överhuvudtaget. Av de som är arbetslösa eller sjukskrivna är det en femtedel (19 %) som inte sparar överhuvudtaget. Att spara är även mindre vanligt bland dem som är beroende av någon annan för att kunna hantera sin ekonomi (18 % sparar inte) och bland dem som alls är intresserade av sin ekonomi (15 %).

 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop. Resultaten baserar sig på en mätning genomförd i september och en i maj 2018, båda med 1 500 intervjuer. Båda mätningarna har gjorts inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel och är upplagor av Lindorffs kvartalsvisa undersökning Betalningsindikatorn. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

 

;