nov. 15, 2018

Lowell säljer nordisk betallösningsverksamhet till Collector Bank

Europas näst största kredithanteringsföretag Lowell meddelar idag att de säljer sin Nordiska betallösningsverksamhet. Köparen är svenskbaserade Collector Bank med närvaro i Sverige, Norge och Finland och som är noterat på NASDAQ Stockholm Large-Cap.
caption

 

Betallösningsverksamheten har varit en liten del av Lowells tjänsterbjudande men har etablerat starka partnerskap med flera större detaljhandelskedjor i framförallt Sverige och Finland. Genom att sälja verksamheten till Collector Bank ser Lowell till att företagets betaltjänst hamnar hos en ägare där den blir en del av deras kärnerbjudande.

Lowells beslut att avyttra betaltjänstverksamheten grundas på ambitionen att skapa ökat kundvärde från bolagets kärnerbjudande – kredithanteringstjänster samt nära besläktade tjänster såsom fakturahantering och informationstjänster.

– Ökat fokus på kärnverksamheten ger oss flera fördelar. Dels att vi kan fortsätta växa inom vårt idag viktigaste segment i Norden, finansiella institutioner. Dels att vi får möjlighet att titta på nya marknadssegment inom ramen för kredithanteringstjänster, säger Lowells Nordenchef Trond Brandsrud.

– Det är oerhört glädjande att kunna stärka vår position på betallösningsmarknaden i Finland och Norden. Verksamheten vi övertar från Lowell är otroligt välskött. Nu påbörjar vi arbetet för att hjälpa våra nya kunder att öka sin försäljning och förstärka kundupplevelsen, säger Martin Nossman, CEO på Collector Bank.

Ambitionen är att affären ska vara klar i slutet av året men är avhängigt godkännande från norska finanstillsynsmyndigheten Finanstilsynet. Lowells nordiska betallösningsverksamhet bedrivs under namnet Lindorff Payment. Lowell har i transaktionen använt Houlihan Lokey, Bird & Bird och PwC som rådgivare.

Köpande legal part är Collector Bank AB.

För ytterligare information vänligen kontakta

Fredrik Skärheden, Kommunikationsdirektör Lowell Norden

Telefon: +46 (0)707-300 729

e-post: fredrik.skarheden@lowell.com

;