mars 20, 2018

Lowell är ny ägare av Lindorff Sverige

Lowell, Europas näst största kredithanteringsbolag, har i dag slutfört förvärvet, av Lindorffs verksamheter i Sverige, Danmark, Finland och Estland samt Intrum Justitias verksamhet i Norge, från Intrum,
caption

 

Genom etableringen i den nordiska regionen, blir Lowell näst största aktören inom kredithanteringstjänster i Europa. Lowell har marknadsledande position i Storbritannien, Tyskland, Österrike och Schweiz samt Norden. De tre största, mest sofistikerade, reglerade marknaderna för krediter. Den här positionen innebär stora möjligheter till mycket god och lönsam tillväxt.

De förvärvade bolagen har i dag en särskilt stark position inom bank- och finansbranschen i Norden, samt hög kompetens inom många andra branscher. Lowells klienter och kunder i hela Europa kommer fortsättningsvis att dra nytta av koncernens analyskapacitet med tillgång till relevant data och väl utvecklade metoder för riskhantering.

– Vi är ett företag som har vuxit snabbt de senaste åren och har en stark historia när det gäller att kombinera lokal kunskap och goda relationer med koncernövergripande funktioner. Vi förvärvar fem välskötta bolag, drivna av ett starkt ledarskap med stor potential för fortsatt tillväxt. I dag välkomnar vi alla våra nya kollegor till Lowell-familjen, säger James Cornell, vd för Lowell.

– Vi är stolta över att vara en del av Lowell och att få fokusera fullt ut på att leverera toppmoderna lösningar för både klienter och kunder. Förvärvet är också en bekräftelse på vår höga kapacitet vilket vi är glada över. Vi har nu en möjlighet att bli en innovativ drivkraft inom Lowell, säger Trond Brandsrud, Nordenchef på Lowell.

– Lowell är en perfekt matchning till oss. Vi drivs av samma värderingar och av den gemensamma målet - att få krediter att fungera bättre för alla. Alla fem nordiska marknader har stor tillväxt potential och vi vill ta tillfället i akt att stärka vår marknadsledande position inom bank och finans. Med tanke på de ökade regulatoriska kraven för banker anser vi att vi har en stark ställning för att ytterligare stödja dem, fortsätter Brandsrud.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Skärheden

Kommunikationsansvarig, Lowell Norden

Fredrik.Skarheden@Lindorff.com

+46 70 730 07 29

;