jan. 24, 2018

Hög oro för arbetslöshet - men få har inkomstförsäkring

Varannan arbetande svensk är orolig för sin ekonomiska situation om de skulle bli arbetslösa och över hälften anser sig behöva ändra sin livsstil inom ett halvår om de förlorar jobbet. Trots detta har endast 3 av 10 tecknat en inkomstförsäkring. Det visar Lindorffs studie Betalningsindikatorn, som genomförts tillsammans med analysföretaget Demoskop.
caption

 

Varannan arbetande svensk är orolig för sin ekonomiska situation om de skulle bli arbetslösa och över hälften anser sig behöva ändra sin livsstil inom ett halvår om de förlorar jobbet. Trots detta har endast 3 av 10 tecknat en inkomstförsäkring. Det visar Lindorffs studie Betalningsindikatorn, som genomförts tillsammans med analysföretaget Demoskop.

– En plötslig händelse som att bli av med jobbet och få en lägre eller förlorad inkomst, kan snabbt urholka din ekonomi och betalningsförmågan, oavsett vilken inkomst du hade från början, säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff.

Studien visar att trots högkonjunktur och rekordlåg arbetslöshet så känner sig varannan yrkesverksam i Sverige idag otrygg med sin ekonomiska situation om de skulle bli arbetslösa.

En majoritet (62 %), uppger även att de skulle behöva ändra sin livsstil efter sex månader medan hela 37 procent anser att de skulle behöva minska sina levnadskostnader redan efter tre månader utan arbete.

Mest utsatta för en förlorad inkomst är de förvärvsarbetande som lever ensamma. Bland de som har separerat från sin partner eller är änkor/änklingar är det 73 procent som skulle behöva se över sina utgifter kopplade till mat, boende, transporter och nöjen under sina första sex månader som arbetslös.

– Det är inte ovanligt att personer som blir arbetslösa hamnar efter med sina betalningar. Därför är det viktigt att du är vet hur stora dina fasta omkostnader är och hur stor inkomst du behöver för att klara av en period utan arbete, säger Erika Rönnquist Hoh.

Trots oron för arbetslöshet och det faktum att en majoritet skulle behöva göra märkbara förändringar i sin livsstil inom det första halvåret uppger endast 3 av 10 att de har en inkomstförsäkring. Bland de med en årsinkomst över 500 000 kronor är det något fler (41 %) som vet om att de har en inkomstförsäkring jämfört med de med lägre inkomst.

 

Råd för att förhindra en ekonomisk kris om du blir arbetslös

 

  1. Om du redan har en inkomstförsäkring, ta kontakt med företaget och be dem redogöra för hur mycket extra du skulle få ut för att komplettera a-kassan, samt under hur lång tid.

 

  1. Räkna på dina fasta omkostnader, hur mycket inkomst behöver du för att täcka dem och de nödvändigaste kostnaderna. Hur många månader, skulle du klara dig på a-kassa och inkomstförsäkring och eventuellt sparade pengar?
  2. Spara till en säkerhetsbuffert på långsikt. Att spara med olika syften är bra, avsätt lite pengar varje månad till en säkerhetsbuffert för en händelse som arbetslöshet eller en separation.

 

Andel med inkomstförsäkringÅlder

Yngre än 34 år: 34 %

35 – 54 år: 35 %

55–65 år: 21 %

Inkomst

-250 tkr/år: 17 %250–500 tkr/år: 32 %
+500-tkr/år: 41 %

Behöver ändra sin livsstil inom de första 3 månaderna vid arbetslöshet

Ålder

Yngre än 34 år: 41 %

35 – 54 år: 39 %

55–65 år: 29 %

Inkomst

-250 tkr/år: 50 %250–500 tkr/år: 39 %
+500-tkr/år: 26 %

Civilstånd
Gift/registrerad partner: 35 %
Sammanboende: 35 %Skild/Separerad/Änka/Änkling: 44 %
Särbo/Singel: 39 %

Kön
Kvinnor:39 % Män: 36 %

Behöver ändra sin livsstil inom de första tre månaderna vid arbetslöshet

Ålder

Yngre än 34 år: 70 %

35 – 54 år: 63 %

55–65 år: 51 %

Inkomst

-250 tkr/år: 69 %250–500 tkr/år: 65 %
+500-tkr/år: 51 %

Civilstånd
Gift/registrerad partner: 60 %
Sammanboende: 60 %Skild/Separerad/Änka/Änkling: 73 %
Särbo/Singel: 62 %

Kön
Kvinnor: 66 % Män: 59 %

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under september 2017. Den baseras på 1 609 intervjuer i en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Det här är utgångspunkten för den kvartalsvisa undersökningen Betalningsindikatorn, som följer svenskarnas privatekonomiska trygghet, förmåga att hantera en oförutsedd utgift samt benägenhet att konsumera för mer än man har råd med.

;