dec. 5, 2019

En av fem är inte säker på sin framtida anställning men få är förberedda för sämre tider

Att förlora jobbet kan vara en plötslig händelse som snabbt ger stora konsekvenser på privatekonomin och livssituationen. Men trots att så många som en av fem inte känner sig säker på om deras jobb finns kvar om ett år, är det endast fyra av tio har en inkomstförsäkring. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.
caption

 

Att förlora jobbet kan vara en plötslig händelse som snabbt ger stora konsekvenser på privatekonomin och livssituationen. Men trots att så många som en av fem inte känner sig säker på om deras jobb finns kvar om ett år, är det endast fyra av tio har en inkomstförsäkring. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs tillsammans med analysföretaget Demoskop.

Sverige har under många år befunnit sig i en blomstrande högkonjunktur med låg arbetslöshet i kombination med låga räntor och relativt stor upplevd ekonomisk trygghet. Men mycket pekar nu på att Sverige är på väg mot sämre ekonomiska tider, med ökad arbetslöshet och en mer trögrörlig arbetsmarknad som konsekvens. Samtidigt uppvisar svenskarna bristfällig beredskap för en nedgång i ekonomin.


Fyra av tio med låg inkomst är inte säkra på att jobbet finns kvar

Varannan arbetande svensk (51%) är orolig för sin ekonomiska situation vid en arbetslöshet. Samtidigt som var femte (18%) inte känner sig säker på att få behålla jobbet det närmsta året. En tredjedel (34%) uppger att de måste ändra livsstil inom tre månader, för att sänka sina kostnader vid en förlorad anställning. Bland de med lägst inkomster känner hela 42 procent sig inte säkra på att behålla jobbet, och bristen på sparade medel gör att närmare hälften måste göra livsstilsförändringar inom loppet av tre månader för att privatekonomin ska gå runt.

- Att osäkerheten inför sin anställning är så pass utbredd är bekymmersamt. De senaste åren med låga räntor och stark arbetsmarknad borde ha bidragit till möjligheterna för utökat sparande, men att så många måste ändra livsstil snabbt vid arbetslöshet tyder på att många saknar någon form av trygghetsbuffert, säger Tove Widemar Gerdin, kommunikationsansvarig på Lowell.

Fyra av tio saknar inkomstförsäkring

Det finns många sätt att förbereda sig för bistrare tider, men trots att många känner oro för ekonomin är det endast fyra av tio svenskar (39%) som har en inkomstförsäkring, utöver den bas som A-kassan medför. Bland kvinnor är siffran så låg som tre av tio (33%).

- Att uppleva oro över de konsekvenser som en arbetslöshet medför är naturligt, men det förvånar mig att inte fler tagit höjd för det i sin privatekonomi genom att skaffa en inkomstförsäkring. A-kassan utgör ett bra grundstöd men många, framför allt i våra storstäder, har små marginaler på grund av bland annat hög belåning och då kan de extra pengar en inkomstförsäkring innebär betyda väldigt mycket, avslutar Tove Widemar Gerdin.

 

Råd för att rusta sig inför sämre tider 

  1. Sätt dig in i din privatekonomi, en enkel metod är att ta hjälp av appar eller tjänster för att bättre kunna överblicka vad du lägger dina pengar på
  2. Starta ett buffertsparande och avsätt pengar månadsvis för att i framtiden enklare kunna hantera en högre boendekostnad.
  3. Gör en riskanalys. Vad händer med din ekonomi om räntan höjs eller om du förlorar jobbet? Hur skulle din privatekonomiska situation förändras? 

Tabeller

Om du skulle bli av med ditt arbete, hur länge skulle det dröja innan du blev tvungen att förändra din livsstil för att sänka dina kostnader?

 
Mer än 1 år
7–12 månader
4–6 månader
1–3 månader
Ej svar
Samtliga
23%
17%
24%
34%
2%


Hur säker är du på att ha kvar din anställning om tolv månader om du vill?

 
5 – helt säker
4
3
2
1 – inte alls säker
Ej svar
Samtliga
54%
26%
11%
3%
4%
1%


Har du en inkomstförsäkring?

 

Ja

Nej
Vetej/ej svar
Samtliga
39%
41%
20%
Män
45%
42%
13%
Kvinnor
33%
40%
27%
;