maj 24, 2019

Stora skillnader i landet över ekonomisk trygghet vid skilsmässa

En av tre svenskar uppger att de känner sig otrygga med hur deras privatekonomi skulle se ut vid en separation. Men nivån av oro skiljer sig stort mellan var i landet du bor. Oron över hur ekonomin skulle påverkas vid en separation är som mest utbredd i Norrland och som minst bland boende i Stockholms Stad. Det visar Betalningsindikatorn, en undersökning som Lowell genomför tillsammans med Demoskop.
caption

 

En av tre svenskar uppger att de känner sig otrygga med hur deras privatekonomi skulle se ut vid en separation. Men nivån av oro skiljer sig stort mellan var i landet du bor. Oron över hur ekonomin skulle påverkas vid en separation är som mest utbredd i Norrland och som minst bland boende i Stockholms Stad. Det visar Betalningsindikatorn, en undersökning som Lowell genomför tillsammans med Demoskop.

En skilsmässa innebär stora förändringar såväl känslomässiga, som logistiska och ekonomiska. Lowells senaste mätning pekar på att många svenskarna oroar sig för hur den ekonomiska situationen ska förändras vid en separation, och har en stark känsla av otrygghet i det fall en separation skulle bli verklighet. Så många som drygt en av tre (33 procent) uppger att tanken på en skilsmässa skapar oro för hur det ska påverka den ekonomiska tryggheten negativt.

Var i landet du bor avgör hur trygg du känner dig. I Norrland är otryggheten som mest utbredd, här uppger hela 37 procent att deras ekonomiska trygghet är direkt hotad av en separation, medan stockholmarna är minst oroade över sin ekonomiska situation, där bara en av fyra (25 procent) uppger sig känna sig otrygg.

– Det förvånar mig faktiskt något att oron inför en eventuell separation är som minst bland stockholmarna, även om inkomsterna generellt är högre är också levnadsomkostnaderna och boendepriserna högre i än i många andra delar av landet. Men, fortsatt är en av fyra som känner sig otrygga alltför många. Detta visar vikten av ett eget sparande, för att öka känslan av stabilitet och trygghet. Det tryggar även att såväl män som kvinnor kan välja huruvida man vill leva kvar i en relation eller inte, att man helt enkelt har möjligheterna att leva själv, avslutar Erika Rönnquist Hoh.

 

Hur trygg upplever du din ekonomiska situation om du skulle separera från din partner?
Otrygg (1–3)
Trygg (5–7)
Norrland
37%
41%
Samtliga
33%
41%
Stockholm
25%
43%

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under april 2019. Resultaten baserar sig på Lowells kontinuerliga undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017 som genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Den aktuella mätningen baserar sig på 1 000 intervjuer. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

;