aug. 24, 2018

Anders Rosell ny HR direktör på Lindorff Sverige

Anders Rosell utses som ny HR direktör på Lindorff Sverige och kommer att ingå i Lindorffs svenska ledningsgrupp. Anders tillträder tjänsten den 6 september 2018.
caption

 

Anders Rosell utses som ny HR direktör på Lindorff Sverige och kommer att ingå i Lindorffs svenska ledningsgrupp. Anders tillträder tjänsten den 6 september 2018.

Anders Rosell har en gedigen erfarenhet från HR arbete på företag inom bank och finans men även andra branscher. Anders har de senaste åren arbetet på Danske Bank där han innehaft olika roller inom HR, närmast kommer han från tjänsten som strategisk HR Partner till Personal Banking.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Anders Rosell till Lindorff i rollen som HR Direktör. Lindorff befinner sig just nu i en spännande fas där vi integreras med vår nya ägare, Lowell. I det arbetet har HR en mycket viktig roll, och vi ser att Anders med sin breda erfarenhet och kompetens på ett framgångsrikt sätt kommer att bidra i det arbetet, säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff.

Sedan några månader tillbaka pågår ett internt arbete i Sverige och övriga länder inom koncernen, med att implementera gemensamma värderingar och företagskultur. Under hösten går vi in i nästa fas i det arbetet.

– Jag är förstås glad och stolt över att gå in i denna roll. Vi ska bygga vidare och utveckla medarbetare och organisation med ett starkt fokus på kunderna och deras kundupplevelse, Säger Ander Rosell.

Lindorff Sverige har 250 anställda, fördelade på två kontor med anställda i Stockholm och 200 i Göteborg. Sedan våren 2018 ingår Lindorff i Sverige i den brittiska koncernen Lowell. Den första oktober 2018 byter Lindorff namn till Lowell.  

;