Att sälja era fordringar omvandlar kreditförluster till inkomst

Försäljning av fordringar kan vara en naturlig del i er kredithantering. Vi köper ert företags förfallna fordringar och hjälper till att göra kreditförluster till intäkter.

Alla parter drar nytta av försäljning av fordringarna

Lowell har många års erfarenhet av att köpa förfallna fordringar och hanterar stora mängder fordringar.

Alla parter drar nytta av försäljning av fordringar. För ert företag betyder det snabbare kassaflöde, lägre kreditförluster och bättre förutsägbarhet. Rörelsekapital och resurser frigörs för utveckling och investering i kärnverksamheten.

Då Lowell köper fordringarna har vi möjlighet att analysera och erbjuda era kunder individuella betalningslösningar med hänsyn till deras övergripande ekonomiska situation. Målet är att era kunder kan komma överens med oss om en hållbar lösning och samtidigt återvända som kund till ert företag.

/media/110842/forsaljning-av-fordringar.png

Försäljning av fordringar omvandlar kreditförluster till intäkter. Lowell har många års erfarenhet av att köpa förfallna fordringar och hantera stora mängder fordringar.


Att sälja fordringar frigör kapital för mer produktiv användning

Lägre kreditförluster och bättre förutsägbarhet

När ett företag säljer sina fordringar befrias det från kostnadsrisken i samband med återvinning av kreditförluster, får en säker betalning på osäkra fordringar och kan investera i mer produktiv användning av pengarna.

Försäljning av fordringar har direkt inverkan på företagets resultat och balansräkning. Registrerade kreditförluster blir inkomst och likviditeten förbättras.

Snabbare kassaflöde och mer rörelsekapital för investeringar

Genom att sälja osäkra fordringar förbättrar företaget sitt kassaflöde. Försäljning av förfallna fakturor frigör rörelsekapital till kärnverksamheten och kan påverka resultatet för räkenskapsåret. Frigörande av rörelsekapital är en viktig anledning för många företag att sälja sina fordringar.

Effektiv kredithantering för lönsam tillväxt

Kredithanteringen kommer att bli effektivare när den hanteras som en helhet från beviljande av kredit till försäljning av försenade fordringar.

Vi erbjuder tjänster för hela fakturans livscykel. Med våra faktureringstjänster förbättrar företaget sitt kassaflöde och säkerställer att Lowell levererar en förstklassig kundupplevelse för företagets kunder. Med våra informationstjänster kan företaget utveckla kreditbeslut baserat på kundens faktiska betalningsförmåga.

Förenklad ekonomisk förvaltning och rapportering

Försäljning av fordringar minskar rapportering och redovisning. Administrativt arbete minskar och företagets resurser behöver inte användas till att övervaka individuella resultat. Resurserna kan istället användas till att stödja ert företag.

/media/110759/kopa-fordringar.jpeg

Genom att sälja fordringarna förbättras företagets vinst och kapital frigörs tillbaka till kärnverksamheten.


Kundfokus säkerställer att kundrelationen fortsätter

När köparen av fordringarna är Lowell kan ni vara säkra på att inkassohanteringen kommer att följa god inkassopraxis. Vi ser till att era kunder får möjlighet att på ett hållbart sätt lösa sin ekonomiska situation.

För ert företags kunder erbjuder vi expertkundtjänst med generösa öppettider. Vår kundtjänst möter varje kund medmänskligt och individuellt och strävar alltid efter att hitta den lösning som bäst passar situationen. Dessutom erbjuder vi moderna självbetjäningskanaler där er kund kan ta hand om sina ärenden oavsett tid och plats.

Varje år hjälper vi både privatpersoner och företag att bli skuldfria.


Sälj fordringar vid ett enskilt tillfälle eller regelbundet

Vid en engångstransaktion (One Off) säljer företaget ett antal förfallna fakturor vid ett tillfälle och köpeskillingen bestäms från fall till fall. I en kontinuerlig transaktion (Forward Flow) säljer företaget fakturor regelbundet, till exempel varje månad, till ett förutbestämt pris.

One Off - för optimering av resultat och balansräkning

One Off är lämpligt för företag som vill optimera resultat och balansräkning strategiskt vid en viss tidpunkt under året. En engångstransaktion är också en lösning för företag som inte är vana vid att sälja sina fakturor.

Innehållet i portföljen som ska säljas definieras i förväg. De valda fakturorna säljs vid ett givet tillfälle och priset för fordringarna bestäms från fall till fall.

Forward Flow - säkerställer ett stabilt kassaflöde

En Forward Flow-lösning är lämpligt för företag vars verksamhet är kapitalintensiv eller som vill frigöra resurser för att regelbundet utveckla sin kärnverksamhet. Företag som verkar inom finanssektorn säljer ofta sina förfallna fordringar med hjälp av en Forward Flow-modell för att säkerställa ett stabilt kassaflöde.

I en sådan lösning avtalas ett fast pris med företaget, till vilket de förfallna fakturorna säljs varje månad till Lowell under en överenskommen kontraktstid.

/media/110859/salj-fordringar-vid-ett-enskilt-tillfalle-eller-regelbundet.jpg

Företaget kan sälja fordringarna till Lowell på två sätt: One Off eller Forward Flow.


Lowell köper era fakturor flexibelt och ansvarsfullt

Försäljning av fordringar till Lowell är enkel och flexibel på nyckelfärdig basis. Här är de viktigaste villkoren för köp av fordringar:

Vi köper:

  • företags- och konsumentkrav
  • försenade, obestridda fordringar
  • fordringar som har beviljats och hanterats i enlighet med gällande lagstiftning

Vi köper inte:

  • individuella fordringar
  • direkt verkställbara fordringar
  • fordringar som omfattas av ett giltigt avtal (till exempel ett giltigt hyresavtal)

Ersättningen som Lowell erbjuder för fordringar påverkas bland annat av fordringarnas ålder, storlek på fordringarna och kreditpolicyn som används av företaget. Våra experter hjälper ert företag med försäljning av fordringar.

/media/110849/lowell-koper-era-fakturor-flexibelt-och-ansvarsfullt.jpg

När köparen av fordringarna är Lowell kan ni vara säkra på att inkassohanteringen av fordringarna alltid kommer att följa god inkassopraxis.