Hero image

Mobilbetalningar ger starkare kassaflöde

Användning av smartphones underlättar många saker i vardagen. Detta inkluderar även att betala av sina skulder, vilket stärker företagets kassaflöde.

I en tid där vår vardag alltmer präglas av digitalisering och mobilanvändning, har övergången till att använda mobilen för att hantera skulder och betalningar visat sig vara en framgångsrik och önskvärd utveckling. Idag kan ett lån eller kredit tas med några få knapptryckningar i mobilen. Lowells vision är att det skall vara lika enkelt att starta resan mot skuldfrihet. För konsumenterna blir det enkelt och bekvämt, för företag innebär det bättre kassaflöde och nöjdare kunder.

Betalningstiden halveras med mobilbetalningar

Detta skifte i beteende har inte bara påverkat konsumenterna utan även öppnat nya möjligheter för kredit- och skuldförvaltningsföretag. Med den ökande populariteten av mobilbetalningar har företag inom inkassobranschen också omfamnat den digitala transformationen. Dessa lösningar har inte bara underlättat för konsumenter att betala sina skulder och räkningar i tid, utan har också resulterat i betydande förbättringar av kassaflödet för de företag som använder dessa tjänster.

"Det var verkligen enkelt och gick snabbt att betala skulden med Swish genom Kivra."

En pionjär inom området är Lowell, som först introducerade Swish som betalningsalternativ för inkassoskulder. Enligt Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell, har införandet av mobilinkasso minskat genomsnittlig betalningstid från 7 till 3,5 dagar. För många som får inkassokrav handlar det om att enkelt och smidigt kunna betala av skulden så snabbt som möjligt.

Intresset för mobilbetalningar fortsätter att öka

I dagens snabbt föränderliga samhälle är användningen av smartphones inte längre enbart en bekvämlighet utan en nödvändighet.

Jag vill kunna sköta hela min ekonomi med mobilen.

Enligt Nets Nordic Payment Report 2022 har intresset för mobilbetalningar ökat markant, särskilt när det kommer till populära alternativ som Swish. Samtidigt har efterfrågan på digitala kvitton ökat avsevärt. En av de främsta anledningarna till detta är att digitala kvitton eliminerar risken att tappa bort viktiga dokument.

Lowell är en pionjär inom digitalisering. ”Genom mobilinkasso halverar vi betalningstiden”, säger Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell

Trygghet att följa betalningar i realtid

En annan fördel med Swish är att kunder som betalar sin skuld direkt på självbetjäningstjänsten Mitt Lowell kan se en statusuppdatering direkt. ”Många som har skulder hos oss känner sig osäkra på att betalningen verkligen går igenom. Tidigare kunde det ta flera bankdagar innan vi kunde se att vi har mottagit en betalning” berättar Jens. ”det gav kunden en onödig känsla av otrygghet som Swish inte gör. Vi har tidigare fått många samtal där kunden endast vill försäkra sig om att betalningen har kommit fram. Nu kan man direkt i Mitt Lowell se att betalningen är på väg och den direkta statusuppdateringen minskar stressen för många av våra kunder”.

Soft reminder ger betalningar på minuten

När kunder missar att betala en prenumeration kan det bli flera dagars uppehåll innan prenumerationen kommer tillbaka. Framför allt i gym-industrin har vi kunnat se missnöjet med ett tillfälligt fryst gymkort. ”Vi tittat på lösningar för att göra det enkelt för kunden att betala innan fakturan går till inkasso och blir besvärligt för kunden. Genom att skicka en så kallad ”soft reminder” via SMS, en påminnelse utan avgift, betalar 30% sin faktura inom 1 minut” berättar Tomas Eriksson, Försäljningschef på Lowell.

Det faktum att möjligheten att lösa skulden snabbt och enkelt erbjuds via notiser i mobilen har förvandlat en potentiellt stressande situation till en positiv upplevelse.

Att betala skulden blir en vardagsrutin

Genom att använda SMS tar vi oss in bland vardagsrutinerna på ett sätt som gör det enklare för kunder att betala sin skuld. Vi får i snitt 4 SMS varje dag och mobilen används till allt från online-handel till att styra våra hem och även vara i konstant kontakt med omvärlden, har vi integrerat mobilanvändningen i nästan alla aspekter av våra liv. Den här integrationen inkluderar även vår betalningsprocess.

Vår vision är att det bara skall vara klick på mobilen för att starta resan mot skuldfrihet, säger Tomas Malmberg, Säljchef på Lowell.

För att förenkla för kunden behöver man som företag erbjuda digitala lösningar som anpassas till deras vardagsmönster. På samma sätt som ett digitalt kvitto finns tillgängligt i mobilen, så vill man kunna se och ha kontroll på sina skulder direkt i mobilen.

Detta påverkar konsumentens beteende och ger minskade återbetalningstider. För ett företag kan den minskade återbetalningstiden göra stor skillnad för kassaflödet.

Framtidens möjligheter och utmaningar

Förutom de nuvarande framstegen är potentialen för framtida innovation inom mobilbetalningar och digitala ekosystem enorm. Tomas Eriksson, Säjlchef på Lowell, betonar vikten av att ständigt söka efter lösningar som förbättrar kommunikationen med konsumenterna och förenklar betalningsprocessen.

En intressant observation är att över 90% av alla betalningar som görs via online portalen Mitt Lowell nu sker med Swish. Detta indikerar inte bara den snabba acceptansen av mobilbetalningar utan visar också att lösningen har svarat på kundernas behov av snabba och smidiga betalningsmetoder.

Framtiden kommer sannolikt att presentera ännu mer avancerade och smidiga betalningsalternativ, och för företag som vill förbli relevanta är det avgörande att vara flexibla och anpassningsbara.