Hero image

Minska era kreditförluster med informationstjänster

Idag kan företag använda både interna och externa data för att se förändringar i sina kunders betalningsbeteende i ett mycket tidigt skede. Här berättar vi mer om hur informationstjänster kan hjälpa företag att minska sina kreditrisker och förluster.

I princip alla företag som erbjuder kreditförsäljning arbetar aktivt för att minska sina kreditförluster och i så stor mån det går förutse eventuella negativa effekter som kan påverka försäljningen. Ett kreditbeslut kan få långtgående konsekvenser, och det är därför viktigt att vara noggrann. Genom att undersöka hur era kunders situation ser ut just nu, med hjälp av så omfattande analys och data som möjligt, får ni det bästa beslutsunderlaget. Det optimerar era chanser till bra affärer. 

Allt börjar med att förutsäga solvens eller betalningsvilja
När ni ska bedöma era kunders solvens bör ni se till att ha så uppdaterad och så fullständig information som möjligt. Det ökar chansen att fatta rätt beslut. Att uppskatta den kortsiktiga betalningsförmågan är förstås enklare än att göra en långsiktig prognos som sträcker sig över mer än ett år.

Under ett år kan många stora och plötsliga förändringar inträffa som påverkar era kunders liv. Arbetslöshet, sjukdom och oväntade kostnader påverkar snabbt privatekonomin, och effekterna av detta syns inte vid tidpunkten för kreditbeslutet.

En insats som gynnar både företag och kunder
Genom att övervaka sina kunders betalningsbeteende gör man som företag även sina kunder en tjänst. Med hjälp av kontinuerliga analyser av er kunddata får ni som företag information i realtid och kan på så sätt se förändringar i era kunders betalningsbeteende direkt. Baserat på analyserna kan sedan prognoser göras som hjälper både konsument och säljare.

Med smarta informationstjänster behöver en gammal betalningsanmärkning med andra ord inte nödvändigtvis vara ett problem för kommande kreditköp om konsumentens senaste betalningsbeteende visar tecken på förbättring av den ekonomiska situationen. På samma sätt kan försenade betalningar indikera att ett negativt kreditbeslut är bäst  ̶  vilket är bra för både säljare och köpare.

Prediktiv bedömning hjälper till att minska kreditförluster
Vi på Lowell hjälper våra kunder med prediktiv bedömning, det vill säga att arbeta proaktivt för att hitta tidiga signaler om förändringar i betalningsbeteenden och genom prognoser förutse hur dessa förändringar kan tänkas påverka på sikt. Det hjälper till att både minska kreditförluster och att främja försäljning.

Vi gör dessa prognoser under fordringens hela livscykel och erbjuder olika lösningar beroende på vad prognoserna visar. Tack vare de stora mängder data som vi samlat in, kan vi på ett pricksäkert sätt uppskatta förväntade betalningsbeteenden. 

Individuella åtgärder främjar betalning
Beroende på vad prognoserna visar erbjuder vi anpassade åtgärder för att göra det så enkelt som möjligt för konsumenten att betala tillbaka sina skulder. Det kan till exempel innebära en betalningsplan där den förfallna fakturan är uppdelad i mindre delbetalningar. I undantagsfall, i de allra svåraste situationerna, kan avskrivning av en del av skulden vara det bästa alternativet.

Det kan vara värt att tänka på att tiden för återbetalningen av en skuld påverkar konsumentens kreditvärdighet, därför är det att föredra att skulden betalas av så snabbt som möjligt.

Att se till att kreditprocessen är så smidig som möjligt bidrar till att minska andelen fakturor som förblir obetalda.

En genomtänkt process som ökar lösningsgraden
Lowell arbetar aktivt för att hitta individuella betalningslösningar och processer för att hjälpa konsumenter betala. Konsumenter kan delas in i tre övergripande grupper: goda betalare, långsamma betalare och svaga betalare.

Hos goda betalare kan fakturor ibland vara obetalda vid förfallodagen. Vanligtvis beror detta på glömska och inte på en minskning av betalningsförmågan. Vi har mer kontakt med långsamma kunder. De har istället förmågan att betala men kanske inte betalningsviljan. Det mest komplexa arbetet sker med den minsta gruppen kunder, svaga betalare. Där krävs ofta väl genomtänkta  strategier, som Lowells erfarna rådgivare arbetar fram.

Ju mer data som samlas in, desto bättre processer kan utvecklas. Det leder till mer exakta prognoser och beslutsfattande kan underlättas redan i samband med transaktionen.