Hero image

Kredithantering säkrar ekonomin för företag och konsumenter

Att handla på kredit har blivit standard och kreditkort, fakturaköp och avbetalningar ger oss möjlighet att vara flexibla. Men med frihet följer också ansvar. Att handla först och betala senare kräver att man har koll på sin ekonomi och förmågan att planera framåt. I takt med att kreditköpen blir vanligare ökar också behovet av inkassotjänster.

I dag lever vi ett hektiskt liv där många glömmer bort att tänka över sina ekonomiska beslut. Obetalda räkningar är oftare ett resultat av stress, glömska eller oförutsedda händelser – än av ovilja eller oförmåga att betala. För de flesta som kommer efter med betalningarna löser sig situationen snabbt men för en del kvarstår problemen.
 
När privatekonomin börjar vackla betalar vi de viktigaste räkningarna som hyra och elräkning först. De utgifter som bortprioriteras är istället räkningar från exempelvis nätshopping. Men oavsett vad skulden gäller ska den betalas. Det är här inkassobolagen kommer in och hjälper skuldsatta att betala tillbaka. Inkasso fungerar även som en påminnelse om att obetalda räkningar kan få konsekvenser. 

Inkasso är en viktig del av kreditsamhället
Syftet med inkasso är att skydda och prognostisera ekonomin för såväl konsumenter som företag. För många företag är det affärskritiskt att deras kunder betalar inom den givna tidsramen. När en hel verksamhet baseras på kreditförsäljning, kan betalningar som dröjer påverka företagets likviditet och i olyckliga fall äventyra företagets förmåga att betala skatt eller löner. 

Att anlita ett inkassobolag för att sköta inkassohanteringen har många fördelar. Idag är det främst större företag som outsourcar denna verksamhet eftersom de identifierat det som den mest kostnadseffektiva lösningen, men det finns mycket annat att vinna på att anlita proffs. 

Smidig kredithantering främjar kundrelationen
För många kan det ta emot att prata pengar och obetalda fakturor med sina kunder, speciellt för mindre och medelstora företag där kundrelationen upplevs som nära. Men att prata om betalningar och hur skulder hanteras är viktigt. Många väljer istället att ge sina kunder större flexibilitet när det gäller betalningen på grund av rädsla att äventyra kundrelationen. Nackdelen med det är att kunden i fråga då kan dra nytta av det och istället dröja ännu längre med sin betalning.

Att anlita experter som är vana att föra konstruktiva diskussioner om uteblivna betalningar kan därför vara smart. Dessutom sparar det tid som kan läggas på verksamheten istället. På Lowell arbetar vi för att främja relationen mellan företag och deras kunder genom att alltid ha lösningsfokus, att göra det enkelt att betala och att ha en öppen kommunikation – och vårt mål är alltid att hjälpa den skuldsatta att betala sin skuld.