Hero image

Digitalisering gör att svenska företag har en produktivitet i toppklass

Graden av digitalisering och digitala kunskaper är indikatorer på ett företags produktivitet. I Norden ligger vi bra till, men medan de skandinaviska länderna är förebilder halkar Finland efter.

Produktivitet är en av de viktigaste ekonomiska indikatorerna, och dess positiva utveckling är nyckeln till att förbättra ekonomisk tillväxt och välfärd. I praktiken mäter produktivitet nivån av verkligt värde som skapas per arbetstimme.

Enligt Mika Maliranta – professor vid Jyväskylä universitet och direktör för Labore, forskningsinstitutet för arbete och ekonomi – är produktiviteten hos nordiska företag i genomsnitt på en god nivå – eller till och med i toppklass.

– Sverige och Danmark har under de senaste 10 åren gjort ett utmärkt arbete när det gäller produktivitet vilket gör att länderna globalt sett ligger i framkant idag.

Sverige och Danmark har överträffat stora länder i Europa, som Frankrike och Tyskland. Norge, en av världens rikaste nationer, är också bland de främsta presterarna, om än av något annorlunda skäl. Maliranta påpekar att landets oljebaserade rikedom gör det komplicerat att jämföra Norge med andra nordiska länder.

Maliranta noterar två möjliga orsaker till att produktiviteten i ett land i genomsnitt är på en lägre nivå. Produktivitet kan orsakas antingen av ett stort antal företag med låg produktivitet, eller av bristen på högproduktiva företag.

I fallet med Finland som ligger efter sina nordiska motsvarigheter är det den senare anledningen: landet har en brist på högproduktiva företag. Fram till 2008 hade Finland lyckats att knappa in på Sverige och Danmark, men den positiva utvecklingen tog slut med en global recession och försvagningen av Finlands stjärnpresterare Nokia. Sverige och Danmark klarade sig relativt lätt ur recessionen och fortsatte att förbättra sin produktivitet nästan direkt.

Innovation ökar produktiviteten
Så hur ser företag på produktivitet? Den globala recessionen 2008 har passerat, men andra orsaker till oro har uppstått sedan dess. COVID-19 pandemin, Rysslands krig av aggression mot Ukraina och dess ekonomiska påverkan har tvingat många företag att spara, dra åt budgeten och minska sin forskning och utveckling (R&D), alla åtgärder som hindrar tillväxten av produktivitet.

Ändå tror Maliranta fortfarande att företag fortsätter sina dagliga ansträngningar för att öka produktiviteten.

Frågan om produktivitet kan diskuteras i olika termer, men när ett företag syftar till att säkerställa sin lönsamhet eller maximera sin vinst, syftar det till att öka produktiviteten.

Enligt Maliranta är det mest konkreta sättet att förbättra lönsamheten enkelt:

Varje nordiskt företag bör nu överväga vilka nya teknologier som bäst skulle hjälpa till att effektivisera sina affärer.

Ett alternativ är att utveckla produkter och lösningar internt, men också färdiga teknologiska lösningar kan implementeras. Tillväxten av produktivitet bygger på innovation, det vill säga hur teknologier utvecklas och används.

Möjligheterna att införa nya teknologier är dock inte lika i alla branscher och på varje arbetsplats. Till exempel bestäms användningen av avancerade verktyg av nivån på den digitala kompetensen hos arbetskraften. När konkurrensen blir tuff kommer vissa företag att falla efter och försvinna.

Produktivitet har en långsam effekt på den nationella ekonomin
Det tar betydligt längre tid att skapa produktiva jobb. Maliranta anser att detta är den främsta orsaken till att Finlands produktivitet ligger efter de andra nordiska länderna. Efter nedgången i början av millenniet måste företag gå igenom vissa faser innan produktiviteten kan öka ekonomin.

Det kan ta upp till 20 år för ett företag att gå från innovationsfasen till en situation där dess produktivitet påverkar ekonomin.

Den första fasen inkluderar ökande av R&D-relaterade operationer och innovationer, vilket är en relativt långsam process. Till exempel skapas patent oftast först efter tre till fem års investeringar i R&D. Maliranta kallar det andra steget för "Slush-fasen", där företag börjar testa ny teknik vilket skapar en positiv buzz som är synlig även externt. Den tredje fasen är skalningsfasen när idén börjar bära frukt. Företag utökar sina operationer, rekryterar fler anställda och ökar produktionen.

Maliranta uppskattar att det kan ta upp till 20 år för ett företag att gå från innovationsfasen till en situation där dess produktivitet påverkar ekonomin. Bara en liten del av företagen når den här fasen, eftersom majoriteten elimineras tidigt från högproduktionsspelet.

Digitaliseringsindex indikerar hög produktivitet
Maliranta tror att Sverige, Danmark och Norge kommer att fortsätta vara bland de högpresterande inom produktivitet, och Finland kommer att ansluta sig till dem högst upp inom kort. Hans synpunkt baseras på statistik: enligt Eurostats index över digitala färdigheter hos arbetsstyrkan tar Finland, Island och Norge de högsta positionerna. Eurostats digitaliseringsindex presenterar företags upptagande av digitala teknologier. Sverige leder i detta fall, sedan Finland, Danmark och Norge.

"Vi har tydliga bevis på en stark korrelation mellan arbetsstyrkans digitala färdigheter och företagens nivå av digitalisering. Följaktligen kan nordiska företag implementera mer avancerade teknologier än företag som verkar någon annanstans."

Även om Finland fortfarande ligger efter har Maliranta ingen anledning att tvivla på att landet kommer att se en digitalisering som leder till en hög nivå av mervärde.

"Annars är Finland så likt Sverige och Danmark att det skulle vara mycket överraskande om landet inte kunde ansluta sig till gruppen över tid."

 

27/04/2023
Foto: Johanna Taskinen