Vi utvecklar hela tiden våra digitala lösningar. Syftet med tjänsterna är att öka kassaflödet för er som uppdragsgivare och att skapa smidiga och lättillgängliga lösningar för era kunder.

Nya digitala lösningar

Lowell arbetar löpande med att utveckla nya digitala lösningar. Syftet med tjänsterna är att öka kassaflödet för er som uppdragsgivare och att skapa smidiga och lättillgängliga lösningar för era kunder. Målet är att vara den mest progressiva digitala aktören inom vår bransch, både när det gäller användarvänlighet och effektivitet.

Lowell först med Single Sign On hos Kivra

Som ett av de första bolagen i Sverige och det första inkassobolaget har Lowell lanserat Kivra SSO. Lösningen innebär att våra kunder kan ta sig direkt från Kivra till vår  självservice-tjänst Mitt Lowell, utan att behöva använda BankID. Vår self service-lösning är redan den ledande i branschen och med denna lansering hoppas vi att ännu fler kommer att utnyttja våra online-tjänster. Kivra är idag Sveriges ledande säkra e-brevlåda med över 3 miljoner användare.

Utveckling som förenklar för ert företag och era kunder

För Lowell är det en självklarhet att era kunder möts av en användarvänlig, effektiv och tillgänglig kundtjänst. Med hjälp av robotisering finns nu möjlighet att erbjuda en personlig och skräddarsydd kundtjänstupplevelse där BankID säkerställer att vi alltid jobbar med säkra och vedertagna lösningar.

”Den digitala kommunikationen medför en övergång från telefonsamtal till självbetjäning. Det är helt enkelt så att kunder som en gång valt att söka oss via telefon ofta kan få svar på sin fråga genom self-service”, säger Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell.

Automatiserade avbetalningsplaner

När kunden vill betala måste det vara enkelt och smidigt. Vi utvecklar nu en ny lösning där era kunder kan välja mellan att fullbetala en faktura på en gång eller att avbetala skulden på tre eller flera månader. Möjlig avbetalningstid varierar beroende på skuldens egenskaper och de mandat ni som uppdragsgivare har satt upp. Den digitala och interaktiva lösningen är tillgänglig via Lowells självservice-tjänst Mitt Lowell och är designad för att göra det enkelt att självständigt följa och betala sina ärenden utan att behöva kontakta vår kundtjänst.

Ny omedelbar betalning i kombination med autogiro

Det är viktigt att snabbt kunna hjälpa en kund som bestämmer sig för att påbörja en avbetalning. För att ge bästa service i det skedet utvecklar vi en ny tjänst för omedelbar betalning i kombination med autogiro. Det innebär att kunden kan nå och godkänna sin avbetalningsplan samt lämna medgivande till en återkommande dragning direkt under ett och samma samtal med vår kundtjänst. Detta möjliggörs med hjälp av teknik som integrerar våra system med aktuell bank. Tjänsten innebär också att avbetalningsplanen villkoras med en direktbetalning. Vi vet att sannolikheten för att en avbetalningsplan ska hållas ökar ju snabbare den första betalningen sker. Direktbetalningen fyller just denna funktionen genom att skapa ett betalningsincitament för era kunder och samtidigt säkra betalflödet på era fordringar.

Digitala brev i den kanal som kunden väljer

"Framtiden för skriven kommunikation är helt digital och det mesta sköts via slutkundens mobiltelefon", säger Jens Lindeblad.

Ett av de större digitala projekten inom Lowell just nu handlar därför om att effektivisera och sammanlänka alla skriftliga kommunikationskanaler. Syftet är att så snabbt och säkert som möjligt kunna nå era kunder i den kanal som passar dem bäst. Med detta initiativ får kunden möjlighet att få sina brev i samtliga kanaler som är säkrade med BankID. Vi erbjuder Kivra, e-faktura och mobilfaktura. Mobilfaktura innebär att BankID-säkrade krav kan skickas direkt till kundens mobil med möjlighet till direktbetalning. Detta är vi ensamma om att kunna erbjuda på vår marknad. I de fall en ny digital kanal snabbt skulle bli populär så är vi även fullt förberedda för det.

 

Lowell erbjuder Singe Sign On i Kivra.

Som första inkassobolag erbjuder Lowell Single Sign On i Kivra.

Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell

Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation på Lowell, berättar om våra nya digitala lösningar.