Kreditupplysning för betalningsförmåga

Med hjälp av Lowells informationstjänster kan ni ni förutse, övervaka och reagera på kundens eventuella förändrade betalningsförmåga snabbare.

Uppdaterade data för prognoser av kundernas betalningsförmåga

Lowell är pionjärer när det gäller att förutsäga kreditbeteende. Konkurrensfördelen baseras på många års erfarenhet och intern utveckling, den bästa expertisen inom fältet och djupgående dataanalys.

Lowell hanterar förfallna fordringar inom många olika branscher. Värdefull information genereras från våra kunders kunder som visar mönster och betalningsbeteende under hela kreditens livscykel. Denna information används för att skapa värdefulla tjänster för våra kunder.

Inom kredithantering betonas vikten av att använda uppdaterade data för att snabbt kunna identifiera avvikelser. Med hjälp av våra informationstjänster kan ni fatta kreditbeslut baserat på aktuell information och förutsäga era kunders betalningsbeteende. Med våra tjänster kan ni minska kreditförlusterna och öka försäljningen.

/media/110758/kredittjanster.jpg

Inom kredithantering läggs stor vikt vid att ha tillgång till uppdaterade data.