feb. 2, 2022

Lyxfällan ger en nidbild av överskuldsatta

DEBATT. Nu i veckan är det säsongspremiär för tv-programmet Lyxfällan. Där får vi möta människor som ”satt för mycket guldkant på tillvaron” och som brottas med ”onödiga materiella ting eller bara alltför lyxiga vanor”. Men bilden som programmet ger av överskuldsatta människor är missvisande. Överskuldsättning är ofta kopplad till långtidssjukskrivning, arbetslöshet eller skilsmässa. Det är helt vanliga människor som plötsligt får svårt att betala sina grundläggande räkningar - inte lyxlirare som satt för mycket guldkant på tillvaron.
caption

 

Det är förstås bra att det finns ett tv-program som lyfter frågor om privatekonomi och skuldfällor. Men vi måste tala om den bild av skuldsatta människor som Lyxfällan förmedlar. 

Det är lätt att sitta i tv-soffan och känna sig duktig när man tittar på Lyxfällan. Tänka ”sådan är inte jag, det händer inte mig”. Vi som sköter vår ekonomi och betalar räkningar i tid. Överskuldsättning drabbar de andra, slarviga människor som shoppar onödiga saker och inte kan hålla ordning på sina pengar eller ta ansvar. Det verkar vara meningen att vi inte ska identifiera oss med de medverkande i Lyxfällan. 

Men om vi luras att tro att överskuldsättning är något som drabbar andra, då är vi inne på en farlig väg.

Ekonomiska svårigheter kan drabba dig och mig. Livshändelser som skilsmässa, långtidssjukskrivning eller arbetslöshet ligger ofta bakom överskuldsättning. Eller ett dödsfall i familjen som rubbar hela tillvaron. Att få ett inkomstbortfall, plötsliga stora utgifter eller helt enkelt inte orka med vardagens uppgifter – så ser de vanligaste orsakerna till överskuldsättning ut. Inte hejdlös konsumtion på kredit eller lyxkonsumtion.

Knappt 400 000 har skulder hos Kronofogden, en siffra som glädjande nog är ovanligt låg enligt ny statistik. Men de samlade skulderna är större än någonsin och växer snabbt. 

Överskuldsättningen påverkar också barnen. Nästan 177 000 barn växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Siffror pekar på att många barnfamiljer får allt svårare att klara sina utgifter. 

I stället för nidbilder borde vi tala mer om de vanligaste orsakerna till överskuldsättning. Men också hjälpas åt att bryta skammen och skuldbeläggningen.

Få saker är så stigmatiserande som att inte kunna betala tillbaka sina skulder. Många drar sig i det längsta för att söka hjälp. Fyra av tio som lever med ekonomisk otrygghet skäms för att prata om sin situation och många av de mest utsatta har ingen att få stöd och råd av. Ny forskning vid Södertörns högskola visar att personer som inte kan betala sina skulder löper mer än dubbelt så stor risk att begå självmord. Överskuldsättning ses som ett moraliskt problem, ett individens misslyckande snarare än samhällets.

Ju tidigare människor får hjälp, desto lättare att ta sig ur situationen. Kommunernas budget- och skuldrådgivare gör ett fantastiskt arbete i det tysta och borde få mer resurser. 

Vi vill bryta en felaktig och skambelagd bild av överskuldsättning som ett resultat av ”guldkant” och ”alltför lyxiga vanor”. Bilden rimmar illa med den verklighet många överskuldsatta lever i. Vi måste tala om de egentliga orsakerna och vilka initiativ som behövs för att minska skuldberget. Och vi måste avstigmatisera, för att minska skuldkänslorna och underlätta vägen till hjälp. Vilken tv-kanal vågar ta den stafettpinnen?

Johan Agerman

VD Lowell Norden

;