Hero imageLowell

Lowell är Europas näst största aktör inom kredithanteringstjänster. Företaget grundades i Storbritannien år 2004, men erfarenheten från branschen går tillbaka över hundra år.

Om Lowell

Lowell i Sverige, tidigare Lindorff Sverige är tillsammans med systerföretagen i Danmark, Estland, Finland och tidigare Intrum Justitia i Norge en del av Lowell-koncernen sedan mars 2018. Från den 1 oktober, övergår alla till det gemensamma företagsnamnet Lowell.

Lowell erbjuder såväl stora företag som små och medelstora företag, helhetslösningar och tjänster inom kredithantering. Våra företagstjänster omfattar allt från betaltjänster, fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar och omfattande analystjänster. 

I Sverige har Lowell kontor i Stockholm och Göteborg med totalt 250 anställda. Inom hela Lowell koncernen är det 4 400 anställda fördelade i nio länder, varav 850 anställda i norden.

Mer om Lowell finns att läsa på Lowell.com  

Vi arbetar för att krediter ska fungera för alla.

I ett samhälle som i allt större utsträckning bygger på krediter behövs Lowell. Vi har en viktig roll för att skapa en trygg och välfungerande kreditmarknad. Lowell drivs av missionen, att få krediter att fungera bättre för alla, både dig som företag men även för era kunder.

 

"Lowell har en viktig roll för en välfungerande kreditmarknad"

Vi vet att kunderna är företagens främsta tillgång. Därför alltid vårt fokus att de ska komma tillbaka som betalande kunder och med en positiv upplevelse av ditt företag.

I Sverige har Lowell kontor i Stockholm och Göteborg med totalt 250 anställda. Inom hela Lowell koncernen är det 4 400 anställda fördelade i nio länder, varav 850 anställda i norden.

 

Våra värderingar

Lowell-koncernen vilar på en värdegrund som sammanfattas i våra fem värderingar. Dessa utgör grunden för hur vi utför vår dagliga verksamhet och hur vi fattar långsiktiga beslut.

Pioneering – Vi säkerställer framtida succé genom att vara nytänkande. Vi ser lösningar på gamla problem och ligger i framkant inom analys.

Ambition – Vi strävar efter att vara bäst, om det finns ett bättre sätt att göra något på så ser vi till att hitta och göra det.

Compassion – Vi värnar våra kunder och ser till personen och situationen bakom varje ärende.

Excellence – Vi arbetar tillsammans för att överträffa förväntningar och skapa bästa möjliga resultat för alla parter i allt vi gör.

Responsibility – Vi får förtroende genom att alltid vara transparenta, pålitliga och korrekta.