Outsourcing av fakturering effektiviserar ert kassaflöde

Genom outsourcing av fakturahanteringen förbättrar ert företag förutsägbarheten, ni kan fokusera på er kärnverksamhet och får lägre utgifter. Med Lowells tjänster garanterar ni en oavbruten faktureringskedja och en förstklassig kundupplevelse för ert företags kunder samt en helhetssyn på kassaflödet.

Bättre affärsförutsägbarhet genom outsourcing av fakturahantering

Lowells faktureringstjänster inkluderar alla steg från hantering av reskontra till fakturabehandling och distribution samt påminnelse- och inkassotjänster. Vårt tjänsteutbud inkluderar även informationstjänster för att bedöma och övervaka kundernas betalningsförmåga.

Lowell effektiviserar hela fakturans livscykel, från kreditbeslut till försäljning av fordringarna. Heltäckande outsourcing till en enda tjänsteleverantör möjliggör förbättrad användning av kunddata i er affärsutveckling. Med vår realtidsrapportering kan ni följa hur och när era kunder betalar sina fakturor.

Fakturans livscykel börjar med kundvalet och slutar när fakturan betalas. Genom att lägga ut fakturahanteringen till en partner kan ni fokusera på er kärnverksamhet.


Den bästa servicen i branschen för era kunder

Vi har dokumenterat hög kundnöjdhet och utmärkt kundservice. Vi löser ärenden vid första kontakten med kunden i mer än 85% av fallen. Våra kundundersökningar visar att vi tillhandahåller tjänster som även våra ofrivilliga kunder skulle rekommendera till deras inre krets.

Allt fler av våra kunders kunder vill ha kontakt via våra digitala kanaler. De digitala servicekanalerna är öppna 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Vi samlar ständigt in feedback och använder informationen för att utveckla kundupplevelsen och fokusera på att möta era kunder på det sätt och via den kanal de föredrar.

Vår kundtjänst är erfaren och utbildad att arbeta även i utmanande situationer. Vårt mål är att arbeta så effektivt och lösningsfokuserat som möjligt, men alltid med respekt och medkänsla i varje given situation.

/media/110857/outsourcing-av-fakturering.jpeg

Baserat på återkoppling från kunderna så utvecklar vi en allt mer individualiserad kundupplevelse.


Lösningar för outsourcing av fakturering och reskontra som passar ert företags behov

Branschen och antalet fakturor som ska skickas påverkar vilken faktureringshantering som är bäst för företaget. Våra lösningar baseras på förståelse för kundens affär - och vår branschkunskap.

Vi hjälper dig att välja servicepaket och erbjuder ytterligare tjänster vid behov.

1. Fakturering och reskontra

Heltäckande fakturering och outsourcing av reskontra är en nyckelfärdig tjänst som gör att företaget kan dra full nytta av outsourcing och frigör resurser för att utveckla er kärnverksamhet.

Lowells tjänst avseende outsourcing av fakturering och reskontra inkluderar alla steg i kedjan:

  • reskontrahantering
  • hantering av fakturor
  • underhåll av fakturalayouter
  • leverans av fakturor för utskrift, distribution och arkivering
  • redovisningsrapporter
  • påminnelser och inkasso
  • juridiska tjänster

Servicepaketet förbättrar ert företags kundnöjdhet: Vi är engagerade i att leverera den bästa servicen i branschen till både våra faktureringskunder och inkassokunder. En personlig och kundfokuserad tjänst engagerar era kunder och hjälper dem att betala sina fakturor i tid.

2. Skriva ut och distribuera fakturor

Vid outsourcing av fakturering är ett alternativ att outsourca endast utskrift och leverans av fakturor. I tjänsten ansvarar Lowell för att vidarebefordra fakturor till era kunder via utvalda kanaler och faktureringsprocessen baseras på det faktureringsmaterial som ni tillhandahåller.

Tjänsten är lämplig för företag som vill förenkla arbetet med distribution av fakturor men som själva önskar ansvara för hanteringen av huvudboken. Genom Lowell har ni tillgång till moderna distributionskanaler och säkerställer en effektiv och transparent leveranskedja för fakturor.

 

Vi hjälper ert företag att välja rätt lösning för outsourcing av fakturering och huvudbok. 

3. Förvaltning av reskontra

Vid outsourcing av reskontra hanterar Lowell er reskontra i sin helhet i vårt faktureringssystem. Vi ansvarar för underhållet av reskontran, påminnelser och inkasso samt för kundservice avseende de fordringar som överförs till inkasso.

Vid outsourcing av reskontran behöver ni inte behålla er egen huvudbok eller ta hand om utveckling av faktureringssystem. I tjänsten ansvarar Lowell för att skapa fakturor och leverera dem för utskrift och genom önskade leveranskanaler.


Så här kan ni följa era fakturor

Med vår onlinetjänst Lowell Access får ni en övergripande bild av hur faktureringen fungerar dagligen. Med avancerade rapporteringsverktyg får ni en översikt över nyckeltal och kan utnyttja faktureringsdatat för er affärsutveckling. Lowell Access ger er mer förutsägbarhet och kontroll på era kreditförluster. Vi tillhandahåller visuellt tydliga och lättförståeliga rapporter.

/media/110855/lowells-rapporteringsverktyg.jpg

Lowells rapporteringsverktyg ger er information som hjälper er att fatta beslut och planera åtgärder för att säkerställa ett stabilt kassaflöde.