nov. 16, 2018

Lowell Sverige inleder samarbete med Resurs Bank

Lowell Sverige har ingått avtal med Resurs Bank, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding om att löpande förvärva delar av Resurs Banks förfallna lånefordringar. Första överlåtelsen förväntas ske under januari 2019. Genom samarbetet förväntas Resurs Bank få en positiv påverkan på kapitalbehov, likviditet och resultat.
caption

 

– Samarbetet med Resurs Bank som en av de ledande nordiska nischbankerna är en bekräftelse på att vi har ett starkt erbjudande gentemot banker och finansiella institutioner i Sverige, säger Erika Rönnquist Hoh, vd Lowell Sverige.

Delar av Resurs Banks fordringar som varit förfallna i mer än 120 dagar kommer säljas till kredithanteringsföretagen (så kallade forward flow). Den totala utestående ramen för avtalen är 550 MSEK och avtalens längd är 18 månader. Avtalet innefattar samarbete med totalt tre aktörer, varav två i Sverige och en i Norge.

– Lowell arbetar för minskad riskexponering och att påskynda kassaflödet, vilket blir allt viktigare för företag inom bank och finansbranschen. Genom vårt samarbete vill vi vara med och bidra till positiv påverkan på Resursbanks kapitalbehov, likviditet och resultat, säger Magnus Lilja, Försäljningschef Lowell Sverige.

Genom att Resurs säljer fordringarna påskyndas kassaflödet från fordringarna och Resurs Banks riskexponering reduceras. Resurs Bank har historiskt inte sålt förfallna fordringar löpande (så kallade forward flow) och den befintliga portföljen av förfallna lånefordringar omfattas inte av samarbetet.

Om Resurs:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,8 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 783 personer och låneboken till 27,5 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

;