okt. 1, 2018

Lindorff Sverige blir Lowell

Idag, den 1 oktober byter Lindorff i Sverige och de övriga nordiska enheterna namn till Lowell. Namnbytet sker sex månader efter att den brittisk/tyska-koncernen Lowell förvärvade Lindorffs verksamheter i Sverige, Danmark, Estland och Finland samt Intrum Justitia i Norge. Med affären bildades Europas näst största koncern inom kredithanteringstjänster.
caption

 

Idag, den 1 oktober byter Lindorff i Sverige och de övriga nordiska enheterna namn till Lowell. Namnbytet sker sex månader efter att den brittisk/tyska-koncernen Lowell förvärvade Lindorffs verksamheter i Sverige, Danmark, Estland och Finland samt Intrum Justitia i Norge. Med affären bildades Europas näst största koncern inom kredithanteringstjänster. 

– Vårt namn är nytt men vår historia är lång. Vi har över hundra års erfarenhet av kredithantering i Norden och värdefull kunskap från många, långa och nära samarbeten med våra klienter och deras kunder. Från och med idag delar vi samma namn som övriga koncernen, vilket känns väldigt bra, säger Erika Rönnquist Hoh, vd på Lowell Sverige.

Lowell har 4 400 medarbetare fördelade på nio länder och tre regioner: Norden, DACH (Tyskland, Österrike, Schweiz) och Storbritannien. De tre regionerna kompletterar varandra med specialisering mot olika branscher och tjänster, vilket banar väg för fortsatt tillväxt för Lowell i Europa.

– I Sverige är vi sedan länge ledande leverantör av kredithanteringstjänster till bank- och finanssektorn. Med Lowells erfarenhet och breda kompetens, ser vi att vi kan växa och ta marknadsandelar även i andra branscher i Sverige och hela Norden, säger Erika Rönnquist Hoh.

Lowells vision är att bli bäst inom kredithantering genom sitt serviceutbud för alla parter på kreditmarknaden. Från företag i uppstartsfas som behöver hjälp med att säkra ett stabilt kassaflöde, till rådgivning för större banker och konsumenten som har fått betalningssvårigheter och behöver stöd för att komma tillrätta med sin ekonomi.

I ett samhälle som i allt större utsträckning bygger på krediter behövs en trygg och välfungerande kreditmarknad. Där spelar Lowell en oerhört viktig roll. Lowell drivs av missionen, att få krediter att fungera bättre för alla, både för dig som företag men även för dina kunder. Vi vet att kunderna är företagens främsta tillgång, och vårt fokus är alltid att de ska kunna fortsätta som betalande kunder och med en positiv upplevelse av ditt företag.

Ett stort dataunderlag, ger Lowell kapacitet för precisa värderingar och analyser. tillsammans med det dagliga arbetet för att hjälpa våra kunder mot skuldfrihet, gör Lowell till en stark aktör inom kredithantering i Europa.

Lowell har 4 400 medarbetare, varav 850 i Norden och 250 i Sverige. Lowell  sammanlagt över 33 miljoner europeiska konsumenter. 

;