Johan Agerman - ny nordisk vd för Lowell

Vi hälsar Johan Agerman välkommen som vd för Lowell Norden. Johan har stor erfarenhet från finansbranschen, först och främst från försäkringsbranschen och företag som Trygg Hansa och Länsförsäkringar. Läs mer om Johan i den här korta intervjun om hans första tid hos Lowell.
caption
Johan Agerman, MD Lowell Nordics
apr 5, 2019

Med en lång bakgrund inom försäkringsbranschen, vad fick dig att byta bransch och ta rollen som CEO för den nordiska regionen inom Lowell?

Den här branschen är ny för mig, men jag ser att mina erfarenheter från både telecom- och försäkringsbranschen kommer vara värdefulla även här. Branscherna är olika - men i grunden lika. Det handlar om att bygga och bibehålla starka kundrelationer och duktiga medarbetare. För att nå framgång krävs de rätta förutsättningarna i form av bra IT-system, tillgång till data och analys samt ett bra ledarskap. Det är också branscher med höga regulatoriska krav.

Både branschen och Lowell som företag befinner sig i en intressant fas, speciellt Norden som är en mogen marknad men med stora möjligheter för fortsatt tillväxt. Efter att jag träffade James Cornell, grundare och CEO för Lowellkoncernen, fick jag en djupare förståelse för Lowells roll i samhället, och James bakgrund till varför han startade Lowell. Efter det mötet blev jag än mer övertygad om att jobbet var rätt för mig.

Vad är nästa steg för Lowell?

Lowell befinner sig i en väldigt spännande fas när vi tillsammans ska ta nästa steg inom integrationsarbetet och vidareutveckla organisationerna och våra tjänster gentemot våra klienter och kunder. Det är nu vi ska se till att få utväxling på integrationsarbetet som påbörjades under 2018, och skapa ytterligare affärsvärde för våra klienter och övriga intressenter.

Vilka är dina reflektioner och intryck efter de första veckorna?

Ett av mina starkaste intryck från den första tiden är att trots den resa som företaget gjort under de senaste 2,5 åren, har vi lyckats hålla fokus på att fortsätta addera värde för våra klienter. Vi har även haft en tillväxt på 300 procent, vilket är imponerande sett ur ett investerarperspektiv.

Hur ser du att du kan bidra till Lowells fortsatta framgång?

Jag har alltid arbetat i branscher där människan är i centrum. Det innebär att frågor som etik och förståelse för våra kunders situation är viktiga för att nå framgång för alla parter. Känsliga situationer kräver en special kunddialog med respekt och förståelse för varje persons unika situation. Det här är grunden för Lowells framgång - att vi kan bidra till ökad kundnöjdhet får våra klienter och hjälpa personer på vägen tillbaka till en tryggare ekonomi.

Lowell är ett företag som har pioneering som ett värdeord, vilket innebär att det finns en stark drivkraft till att ständigt genomföra förbättringar. Just nu pågår det flera olika spännande initiatv inom digitalisering, jag har tidigare arbetat med den här typen av förändringsprojekt och ser fram emot att nu få leda Lowell in i nästa fas av digitaliseringen.