Lowells rapport om ekonomisk ohälsa

Lowells rapport om ekonomisk ohälsa

I Lowells rapport om Ekonomisk ohälsa, analyserar och beskriver vi hur vårt psykiska välmående påverkas av vår privatekonomi.

Ekonomins påverkan på hälsan

Hur påverkas vi av att ständigt känna en oro för hur pengarna ska räcka till nästa lön, eller hur en plötslig utgift som en trasig bil eller ett dyrt tandläkarbesök ska kunna betalas? 

Det är ofta de oplanerade händelserna i livet som ställer till det för privatekonomin. En skilsmässa, en längre tids sjukdom eller kanske arbetslöshet. De här händelserna påverkar vår hälsa negativt, och med ekonomin som ytterligare stressfaktor blir det än värre. Men, det går att skapa en förändring och det vill vi på Lowell bidra till.

Med den här rapporten belyser vi också att den tysthetskultur som finns kring ämnet ekonomi, och speciellt kring ekonomiska problem, ofta förvärrar situationen för många. Den skapar en känsla av skam och skuld, vilket förhindrar att människor söker hjälp. Fyra av tio som lever med en ekonomisk otrygghet skäms för att prata om sin situation och många av de mest utsatta har ingen att få stöd och råd av.  

I rapporten medverkar också Ylva Yngveson och Elin Helander med kommentarer och slutsatser. Ylva är privatekonomisk analytiker och krönikör med bakgrund från både Swedbank och Sparbankerna. Elin är kognitionsvetare och arbetar som forskningschef på spar-appen Dreams. 

Vi tittar också närmare på den konsumtionshets som finns i vårt samhälle idag. Att lockas till ständig konsumtion och lättillgängliga krediter är en farlig kombination. I vår undersökning kan vi bland annat se att personer som ofta handlar efter inspiration på sociala medier, är överrepresenterade i att ha olika former av krediter och konsumtionslån. Hur kan vi förändra vårt beteende på sociala medier för att inte lockas till spontana inköp?


Så kan vi arbeta för att förebygga ekonomisk ohälsa

I vår verksamhet möter vi dagligen människor med en utsatt ekonomi. Vi vet därför hur tufft det kan vara att leva med ekonomiska problem.  Samtidigt som vi ser att ekonomin har stor påverkan på vårt välmående, finns det en stark tysthetskultur och stigmatisering kring ekonomiska problem som riskerar att förvärra situationen och bidra till psykisk ohälsa. Läs mer om hur vi på Lowell jobbar för att förhindra ekonomisk ohälsa i vårt dagliga arbete. 


Ekonomisk otrygghet framkallar skuldkänslor

Många svenskar lever med små marginaler och låg ekonomisk trygghet. Det är ofta mycket påfrestande och påverkar vardagen på flera olika sätt. Ett viktigt första steg för att reda ut sin ekonomiska situation är att våga berätta om den för vänner, familj eller någon annan som kan ge stöd. I vår rapport om ekonomisk ohälsa ser vi dock att många skäms över sin ekonomi, framför allt i gruppen med lägst ekonomisk trygghet.

Vi på Lowell vill arbeta för ett samhällsklimat som tillåter ett öppet samtal om ekonomi i allmänhet och ekonomiska problem i synnerhet. Läs mer i blogginlägget om skam och skuld kopplat till ekonomiska problem.   


Rådgivning som gör skillnad

Saker och ting blir inte alltid som man tänkt sig och de allra flesta råkar då och då ut för mer eller mindre oförutsedda händelser som påverkar tillvaron. Om man till exempel blir arbetslös, drabbas av sjukskrivning eller dödsfall inom familjen, får det ofta ekonomiska konsekvenser, som kan få en negativ påverkan på vårt välmående. 

Läs intervjun med en av vår erfarna rådgivare om vad som händer när en skuld hamnar hos Lowell och hur vi arbetar för att ge våra kunder hjälp tillbaka utifrån deras individuella förutsättningar.  


Influencers och sociala medier lockar till överkonsumtion

I vår rapport om Ekonomisk ohälsa ser vi  att många upplever en star konsumtionshets från sociala medier.  Undersökningen visar också att sociala medier leder till överkonsumtion och att gruppen som ofta handlar saker de ser i sociala medier, är överrepresenterade bland de som har olika former av konsumtionslån. läs mer i blogginlägget här.  och ladda ned rapporten om ekonomiska ohälsa och vårt temanummer om sociala medier. 


Ekonomisk ohälsa - orsaker och åtgärder

Vi samlade de experter som deltagit i vår rapport om ekonomisk ohälsa, för en paneldiskussion i ämnet. Läs sammandraget på vår blogg. Du kan också ladda ner en film från paneldiskussionen här.

Paneldiskussion med Jens Lindeblad, Ylva Yngvesson, Elin Helander och Tove Widemar Gerdin

Paneldiskussion med Jens Lindeblad, Ylva Yngvesson, Elin Helander och Tove Widemar Gerdin

;