Kundombudsmannen

Kundombudsmannen

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter, idéer och eventuella klagomål så att vi kan bli bättre. Kontakta vår kundombudsman.

Vi vill höra dina synpunkter

Lowells Kundombudsman har bland annat till uppgift att göra Lowell till ett kundvänligare företag genom att lyssna på dig som är kund. Skriv till oss och berätta vad just du tycker är viktigt. Tänk på att skriva så utförligt som möjligt för att undvika missförstånd. Vänligen skriv ditt för- och efternamn, ärendenummer, telefonnummer och vad ärendet gäller. Skicka e-post till: kundombud@lowell.com

Om du har frågor om ett inkassoärende eller vill ansöka om en avbetalningsplan, gör du det enklast genom att kontakta våra handläggare på telefon 0771-85 63 00 eller logga in på Mitt Lowell.

Om du efter kontakt med oss inte är nöjd, kan du vända dig till:

  • Konsumentvägledning: finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information, hjälp och råd. Bor du i en kommun som inte erbjuder konsumentvägledning kan du kontakta Hallå konsument. www.hallakonsument.se
  • Konsumentverket: Arbetar med rättsskydd, produktsäkerhet och information för att öka tryggheten och kunskapen hos både privatpersoner och näringsidkare. www.konsumentverket.se
  • Allmän domstol, Domstolsverket: Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. www.domstol.se
;