Vad händer vid inkasso?

Vad händer vid inkasso?

Om förfallodatumet redan har passerats och du vill veta mer om vad som händer vid inkasso, klicka på bilderna nedan. Där får du mer information om vad som händer i varje fas. Dessa är de allmänna stegen i processen, men det kan finnas undantag beroende på ärendet.

Inkasso faser

Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelsen skickas av fordringsägaren, eller på fordringsägarens uppdrag, för att meddela dig om att förfallodatumet har passerat. I påminnelsen ingår uppgifter om den ursprungliga fakturan. Där finns också instruktioner om hur du betalar. 

Kostnader: ränta + påminnelseavgift (60SEK)

Ingen betalningsanmärkning ännu.

Inkassokrav

Inkassokravet skickas ut om fakturan inte har betalats.

Kostnader: ränta + inkassoavgift (180SEK)

Ingen betalningsanmärkning ännu

Betalningsföreläggande

Om skulden fortfarande är obetald och du inte har någon överenskommelse om en avbetalningsplan är det mycket vanligt att en ansökan görs om ett betalningsföreläggande. Denna fastställer din betalningsskyldighet.

Kronofogden informerar dig skriftligen om ansökan om betalningsföreläggande.

Kostnader: 300 + 380 SEK

Utslag

Om betalning eller invändning ej inkommer fastställs skulden genom ett utslag. Utslaget vinner laga kraft efter 30 dagar.

Om invändning inkommer kan ärendet överlämnas till tingsrätt för att fastställa skulden. Detta medför ytterligare kostnader.

Ett utslag innebär även att du får en betalningsanmärkning.

Verkställighet

Kronofogden informerar dig om verkställigheten och om vilka deras kontaktpersoner är.

Kostnader: 600 SEK

Betalningspåminnelsen skickas av fordringsägaren, eller på fordringsägarens uppdrag, för att meddela dig om att förfallodatumet har passerat. I påminnelsen ingår uppgifter om den ursprungliga fakturan. Där finns också instruktioner om hur du betalar. 

Kostnader: ränta + påminnelseavgift (60SEK)

Ingen betalningsanmärkning ännu.