Få betalt och minska risken med våra inkassoläsningar

Lowells inkassotjänster - inkasso med över 40 års erfarenhet

Förbättra kassaflödet utan att kompromissa med kundnöjdheten. Här finns länk till företagsavtal.

Bli företagskund hos oss och skicka enkelt inkassokrav

Vår tjänst ger små och medelstora företag möjligheten att snabbt och smidigt skicka betalningspåminnelser och inkassokrav. Allt du behöver göra är att registrera din faktura så sköter vi resten. Följ stegen för att snabbt registrera dig och skicka din första betalningspåminnelse eller inkassokrav redan idag.

 • I några enkla steg kan du registrera dig som kund och direkt skicka in ditt ärende till oss för hantering.
 • Fyll i ditt organisationsnummer och dina kontaktuppgifter
 • Bekräfta att du har rätt att teckna avtal för ditt företag
 • Legitimera dig med mobilt BankID
 • Registrera ditt ärende

Effektivisera ert företags kassaflöde med våra inkassotjänster

Vi har lång erfarenhet av att hantera förfallna fakturor på ett kundorienterat och effektivt sätt. Med vår inkassotjänst effektiviserar ert företag kassaflödet och minskar kreditrisken. Genom att lägga ut era kredithanteringstjänster till en partner kan ni fokusera på er kärnverksamhet.

Med aktiva inkassoaktiviteter är det möjligt att påverka era kunders betalningsbeteende. Våra experter tar hänsyn till olika betalares situation och hittar en lämplig betalningslösning. Med hjälp av individuella åtgärder betalas fakturorna snabbare och kundnöjdheten upprätthålls.

Våra inkassotjänster inkluderar alla stadier, från betalningspåminnelse till frivilliga överenskommelser, summarisk process och juridisk hantering såväl som bevakning av fordringar.

/media/110854/lowells-inkassotjanster.jpg

Med Lowells inkassotjänster kan era förfallna fakturor betalas snabbare och därmed påskynda ert företags kassaflöde.


Särskilda inkassosituationer och internationell inkassohantering

Med många års erfarenhet hanterar vi också mer komplicerade inkassosituationer.

 • Insolvensförfaranden; Skuldsanering, företagsrekonstruktioner och konkurser.
 • Juridiska tjänster; Bestridda fordringar, skadestånd, brottmål och tvister.
 • Internationell inkassohantering i de flesta länder genom ett omfattande samarbetsnätverk.
/media/110765/lowell-paminnelsetjanster.jpg

Med våra inkassotjänster kan ni också få hjälp med mer komplicerade inkassosituationer, t.ex. konkurser och skuldsanering.


Vad händer sedan?

Om fakturan inte har betalats senast det ursprungliga förfallodatumet börjar arbetet för att nå en frivillig lösning med en betalningspåminnelse. Kunden kan påminnas via moderna digitala kanaler, såväl som via brev, sms och telefon. En tidig reaktion från er på en obetald faktura är det bästa sättet att nå en lösning avseende försenade fordringar.

Konsumenter och företagskunder: Om fakturan inte betalas trots påminnelsen skickas ett inkassokrav till kunden. Syftet är att kunden ska betala sin skuld eller ta kontakt med Lowell för att nå en överenskommelse som passar alla parter.

Figuren illustrerar en obetald fakturas olika stadier vid inkassohantering

 

Om skulden inte betalas vid inkassokravet och ingen kontakt sker från er kund gör Lowell en kreditkontroll. Detta för att utvärdera möjligheten för ett lyckat resultat vid rättslig process. Om resultatet ser lovande ut överförs fakturan till kronofogden för hantering. Syftet med rättslig process hos kronofogden är att få ett utslag, som sedan kan användas för att återkräva fordran genom verkställighet. Lowell tillhandahåller assistans med rättslig process i sin helhet samt all kontakt med kronofogden.

Om den kreditkontroll Lowell utför visar att er kunds ekonomiska situation inte talar för att gå vidare med rättslig process kan fordran istället överföras till bevakning. Detta kan också ske efter att ett utslag utfärdats hos kronofogden, om vi finner att utsikten för återbetalning genom verkställighet för tillfället inte är god.

Syftet med bevakning hos Lowell är att få till stånd en frivillig betalning för att lösa en i vissa fall långvarig skuldsituation. Under bevakningen kontaktar Lowell er kund kontinuerligt för att nå en överenskommelse om betalning. Vi utför också regelbundna kreditkontroller i syftet att följa upp hur den ekonomiska situationen för kunden utvecklas.

Att en faktura lämnas vidare till inkasso betyder inte slutet på kundrelationen. Vi möter varje kund med respekt och medmänsklighet och hjälper dem att få ordning på sin ekonomi.


Hur kan ni följa era ärenden hos Lowell?

Som kund till Lowell kan ni enkelt följa era ärenden i Lowell Access – Lowells onlinetjänst som är öppen dygnet runt. Med Lowell Access får ni en helhetsbild över fordringarna. Ni kan:

 • Övervaka ärendens status och framsteg
 • Kommunicera med vår kundtjänst, till exempel via chatt
 • Följa aktiviteter och kassaflöde

Rapporteringsverktyget i Lowell Access ger en snabb översikt av nyckeltal som underlättar för affärsutveckling och kassaflödesprognoser.

Era kunder har tillgång till effektiva självbetjäningskanaler. Med My Lowell – Lowells webbportal för era kunder - kan både konsumenter och företag göra inbetalningar eller kommunicera med oss för att nå en överenskommelse. Tjänsten erbjuder en kundorienterad upplevelse under hela ärendets livscykel.

/media/110853/lowell-onlinetjansten.jpg

Med My Lowell-onlinetjänsten kan både konsumenter och företagskunder göra transaktioner relaterade till inkasso.


Kundtjänst från människa till människa

Kundupplevelsen är kärnan i vår verksamhet. Vi möter varje kund som individ och strävar efter att hitta bästa möjliga lösning med tanke på situationen. Detta skapar en grund för hållbara kundrelationer.

På Lowell innebär förståelse för individuellt betalningsbeteende att ta hänsyn till varje kunds behov. Baserat på kundförståelsen vidtar vi åtgärder för att hjälpa kunden att hantera sina betalningar och förbättra sin ekonomiska situation på ett hållbart sätt. En kundvänlig service garanterar också det bästa resultatet för alla parter.

Vårt mål är att tillhandahålla en serviceupplevelse där era kunder hittar det lämpligaste sättet att hantera sin betalningssituation. Lowell kombinerar flexibla och digitala självbetjäningskanaler med personlig kundservice på det sätt er kund föredrar.

De resultat som erhållits genom återkoppling från kunderna fastslår framgången för vår kundtjänst. Vi har dokumenterat nöjda kunder och utmärkt kundservice. Mer än 80 procent av våra kunders kunder är nöjda med den service de får och vi arbetar ständigt för en förbättrad kundupplevelse.

/media/110845/kundtjanst-fran-manniska-till-manniska.png

Vi är fast beslutna att erbjuda den bästa servicen inom området och mer än 80 procent av våra kunders kunder är nöjda med den service de får hos Lowell.