Få betalt och minska risken

Inkassotjänster

Vi hjälper dig att få betalt samtidigt som du bibehåller relationen med dina kunder.

Få betalt och behåll kundrelationen

Att sälja på kredit eller bevilja ett lån att bygger på ömsesidigt förtroende mellan ditt företag och era kunder. Detta förtroende bygger i sin tur på att båda parter uppfyller de åtaganden ni kommit överens om. Men i de fall då någon av parterna inte följer sina åtaganden finns Lowell. Vi är experter på krediter och kreditmarknaden, vilket innefattar tjänster inom inkasso, som är centrala delar för en välfungerande kreditmarknad.

Vår roll är att hjälpa dig och ditt företag att få fordringar betalda på ett sätt som uppfyller och överträffar de stränga etiska regler som utgör god inkassosed. Vi utgår alltid från din kunds situation och individuella förutsättningar och hur vi kan hjälpa dem att reglera sina skulder till er på ett effektivt och hållbart sätt. Ladda ner vår infografik om inkassoprocessen.