Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X
Få betalt och minska risken med våra inkassoläsningar

Inkassotjänster

Har ert företag kunder som inte betalar i tid? Vi hjälper er att få betalt samtidigt som ni behåller relationen med era kunder.

Ert företag och era kunder i centrum

Att inte få betalt i tid från sina kunder kan ta mycket energi och tid. Det är också kostsamt. Med hänsyn till kundrelationen är det inte heller så enkelt att själv driva på. Med Lowell som samarbetspartner kan ni försäkra er om att era kunder bemöts och behandlas varsamt och professionellt, samtidigt som ni ökar era möjligheter att få betalt.

Tillsammans med ert företag sätter vi upp riktlinjer för vårt samarbete. Målet är alltid att ni ska få betalt på ett sätt som uppfyller och överträffar de stränga etiska regler som utgör god inkassosed samtidigt som ni behåller en god relation med kunden. Därför är vi måna om att anpassa inkassoprocessen efter vad ni efterfrågar och efter varje kunds situation, allt för att värna ert företags anseende och kundrelationer.

Att samarbeta med Lowell

Ert företag får tillgång till en erfaren och dedikerad rådgivare som är väl insatt i er bransch. Rådgivarens roll är att säkerställa att ni får det mesta ut av vårt samarbete. Era kunder bemöts av vår professionella kundservice. Deras långa erfarenhet av att bemöta människor i svåra situationer i kombination med vårt unika utbildningsprogram, gör att vi har de bästa förutsättningarna för att skapa en bra upplevelse - både för er och för era kunder.

Ni får också tillgång till ett modernt och enkelt webbverktyg för registrering, hantering och uppföljning av era ärenden. Där kan ni själva välja vilka åtgärder ni vill använda från fall till fall. Skulle det uppstå en tvist kring en faktura kan ni även få hjälp av våra jurister, med specialistkompetens inom inkasso. Vi arbetar med inkasso både i Sverige och utomlands. Läs mer om att samarbeta med Lowell här.

Fördelar med att anlita Lowell

  • Kortare kredittider.
  • Professionell och personlig service - både för er och era kunder.
  • Enkelt och modernt webbverktyg.

Vad hjälper vi till med?

Våra tjänster omfattar hela betalningsprocessen - från fakturahantering, betalnings-påminnelser och inkasso till rättsliga åtgärder och efterbevakning av avskrivna fordringar. Ni kan välja att få hjälp med hela kedjan eller endast ett specifikt behov i något steg av processen.  Läs mer om våra tjänster.