Hero image
Prata krediter Lärarhandledning

Bakgrund

De senaste åren har skuldsättningen i Sverige ökat markant. Allt fler har svårt att betala tillbaka sina lån. Unga är särskilt utsatta och deras ansökningar hos Kronofogden om skuldsanering mer än fördubblades från 2019 till 2020.

En vanlig orsak till överskuldsättning är små
ekonomiska marginaler i kombination med plötsliga
och stora livshändelser som kan drabba alla: arbetslöshet,
skilsmässa, långtidssjukskrivning eller dödsfall
i familjen. Men risken att fastna i skuldfällan är också
ofta kopplad till konsumtionslån, det vill säga lån
som inte har någon säkerhet.

Det är lätt att handla på kredit idag. Det mesta
kan köpas nu och betalas senare: kläder, skor,
mobiltelefoner, resor, mat… Du behöver inte ha
pengar i plånboken för att köpa det du vill ha. Ett
lån utan säkerhet, ett fakturaköp eller shopping
på avbetalning löser problemet på kort sikt. Enligt
Kronofogden är skulder för konsumtion vanligt bland
unga vuxna.