Ulf Ohlfeldt, Head of New Sales på Lowell Sverige

Ulf Ohlfeldt, Head of New Sales på Lowell Sverige

Ulf Ohlfeldt om hur det är att arbeta på försäljningsavdelningen på Lowell

Beskriv din roll som Head of New Sales.

Jag är ansvarig för avdelningen som jobbar med nyförsäljning på Lowell, vi är totalt sex personer och är en del av försäljningsavdelningen på Lowell.

I min roll är jag ofta ute och träffar nya kunder för att se hur de jobbar idag och hur vi kan hjälpa dem. Vi träffar företag inom flera olika branscher men jag har ett speciellt intresse för bank och finans och för all spännande utveckling som sker inom Fintech, så många av mina kunder verkar inom den branschen.

Att träffa företag, lära känna dem och förstå deras utmaningar och sedan presentera lösningar för att utveckla deras verksamhet är min största drivkraft i mitt jobb.

Lowell har en viktigt roll för ökad stabilitet på kreditmarknaden.

Vad gjorde du innan du började på Lowell?

Innan Lowell var jag på Nordea, där hade jag flera olika positioner. Bland annat var jag på Nordea Investment Banking där jag jobbade med specialfinansiering och köp av kundfordringar. På Nordea utvecklade jag mitt intresse för Working Capital Management, vilket senare ledde till att jag sökte mig till Lowell.

 Med kreditmarknadens utveckling och den snabba tillväxten av tillgång till lån och krediter i Sverige har Lowell fått en allt viktigare roll för en fungerande kreditmarknad. Vi är en trygghet för båda parter som skapar en stabilitet på kreditmarknaden med våra tjänster. Både genom att minska kreditförluster och genom att hjälpa våra kunders kunder som har fått betalningssvårigheter att komma tillbaka till en bättre ekonomi och samtidigt ge dem en bra kundupplevelse.

Vilka är de främsta skälen till att du kan rekommendera Lowell som arbetsgivare?

Om du är en person som drivs av att hitta nya lösningar och att hjälpa företag att utveckla sin affär är Lowell ett företag för dig. Med våra tjänster kan vi lösa affärskritiska utmaningar, vilket gör att vi är en uppskattad samarbetspartner till många av våra kunder.

Vi är en kompetent och erfaren grupp med blandning av bakgrund och ålder, vilket skapar en bra dynamik och stämning på jobbet. Vi är ett företag som drivs av moderna värderingar i vår syn på medarbetare och ledarskap.

Lowell i Sverige är en del av Lowell koncernen som är den näst största aktören inom kredithantering i Europa, och branschledande inom den finansiella sektorn i Sverige. Vi har ett starkt erbjudande och en viktig roll att fylla, vilket motiverar mig att fortsätta skapa framgång för både Lowell och våra kunder.

 

 

/media/97388/ulf_2.jpg